Agresivní rodič – jak na něj?

Někteří rodiče mohou prožívat manželskou krizi, která ovlivňuje jejich náladu, jsou nervózní a reagují přehnaně. Další rodiče jsou velice citliví na to, co se s jejich dětmi děje v jejich nepřítomnosti, a mají tendenci zasahovat do práce učitelů. Jiní jsou rádi, že mohou děti odevzdat do péče pedagogů, a nemají chuť řešit, co se děje za zdmi školky nebo školy.


Co mají ovšem všichni společného? To, že pokud s těmito rodiči musí učitel řešit nějaký problém, nebude to jednoduché. A přitom s každým z těchto rodičů musí jednat jinak, na každého použít trošku jiný styl komunikace a zároveň si udržet chladnou hlavu, nadhled a profesionalitu. 


Dítě na prvním místě


Důležité je mít na paměti, že pokud s rodiči něco řešíme, tak i když s námi rodič nesouhlasí a není nám sympatický (nebo my nejsme sympatičtí jemu), vždy je na prvním místě dítě. Nejde o to, vyhrát spor s rodiči a dokázat jim jejich neschopnost vychovat dítě, ale naopak je úkolem pedagoga přimět rodiče ke spolupráci i za cenu, že budeme muset občas spolknout vlastní názor, neboť učitel je v tomto případě profesionál. Nezapomínejme také na to, že komunikace s rodiči je dvousměrný proces – stejně tak jako je učitel rád, když rodič vyslechne jeho rady ohledně dítěte, tak i učitel by měl umět vyslechnout rodiče a jeho názory. Poslechnout si jeho verzi a pokusit se společně dojít k nějakému řešení. 


Důležité je totiž vnímat dítě celkově – ne jen jako Jarouška, který ve školce zlobí a skříňku má vedle Aničky, ale jako chlapce, který do školky, přestože tam zlobí, chodí rád, doma má malého sourozence, odpoledne navštěvuje kroužek keramiky a nedávno mu zemřel oblíbený dědeček. To jsou všechno věci, které mohou jeho chování ovlivňovat a které ve školce sami od sebe nemusíme zjistit, ale díky dobré komunikaci s rodiči se můžeme tyto informace dozvědět od nich a využít je k pochopení dítěte. Dobrou komunikaci nastavíme například tím, že s rodiči vedeme rozhovor nejen v době, kdy dítě zlobí, ale také v době, kdy udělalo něco hezkého, a uděláme si čas na to, abychom to rodičům sdělili a dítě pochválili.


Dobrá příprava je poloviční úspěch


Pokud rodiče chtějí s pedagogem řešit nějakou situaci, nebo je naopak iniciátorem konverzace učitel, je dobré se držet několika postupů či pravidel, a to i v případě, že neočekáváme žádný konflikt. Chceme-li však s rodiči dojít k nějakému řešení a zajistit, aby byla schůzka pro všechny zúčastněné užitečná, je dobré se na ni připravit. Na schůzku přijít s pozitivním přístupem, nachystat si konkrétní otázky a pokud možno i konkrétní návrhy řešení. Poznámky je možné mít napsané i na papíře a v průběhu schůzky si dále zapisovat, na čem se s rodiči dohodneme, což i na rodiče působí dobrým dojmem, že vám na výsledku schůzky záleží. Dobré je předem zjistit, co rodiče od schůzky očekávají, abychom popřípadě mohli jejich představy již od začátku korigovat. 


Placená zóna

-red-