Agresivní rodič – jak na něj?

Někteří rodiče mohou prožívat manželskou krizi, která ovlivňuje jejich náladu, jsou nervózní a reagují přehnaně. Další rodiče jsou velice citliví na to, co se s jejich dětmi děje v jejich nepřítomnosti, a mají tendenci zasahovat do práce učitelů. Jiní jsou rádi, že mohou děti odevzdat do péče pedagogů, a nemají chuť řešit, co se děje za zdmi školky nebo školy.


Co mají ovšem všichni společného? To, že pokud s těmito rodiči musí učitel řešit nějaký problém, nebude to jednoduché. A přitom s každým z těchto rodičů musí jednat jinak, na každého použít trošku jiný styl komunikace a zároveň si udržet chladnou hlavu, nadhled a profesionalitu. 


Dítě na prvním místě


Důležité je mít na paměti, že pokud s rodiči něco řešíme, tak i když s námi rodič nesouhlasí a není nám sympatický (nebo my nejsme sympatičtí jemu), vždy je na prvním místě dítě. Nejde o to, vyhrát spor s rodiči a dokázat jim jejich neschopnost vychovat dítě, ale naopak je úkolem pedagoga přimět rodiče ke spolupráci i za cenu, že budeme muset občas spolknout vlastní názor, neboť učitel je v tomto případě profesionál. Nezapomínejme také na to, že komunikace s rodiči je dvousměrný proces – stejně tak jako je učitel rád, když rodič vyslechne jeho rady ohledně dítěte, tak i učitel by měl umět vyslechnout rodiče a jeho názory. Poslechnout si jeho verzi a pokusit se společně dojít k nějakému řešení. 


Důležité je totiž vnímat dítě celkově – ne jen jako Jarouška, který ve školce zlobí a skříňku má vedle Aničky, ale jako chlapce, který do školky, přestože tam zlobí, chodí rád, doma má malého sourozence, odpoledne navštěvuje kroužek keramiky a nedávno mu zemřel oblíbený dědeček. To jsou všechno věci, které mohou jeho chování ovlivňovat a které ve školce sami od sebe nemusíme zjistit, ale díky dobré komunikaci s rodiči se můžeme tyto informace dozvědět od nich a využít je k pochopení dítěte. Dobrou komunikaci nastavíme například tím, že s rodiči vedeme rozhovor nejen v době, kdy dítě zlobí, ale také v době, kdy udělalo něco hezkého, a uděláme si čas na to, abychom to rodičům sdělili a dítě pochválili.


Dobrá příprava je poloviční úspěch


Pokud rodiče chtějí s pedagogem řešit nějakou situaci, nebo je naopak iniciátorem konverzace učitel, je dobré se držet několika postupů či pravidel, a to i v případě, že neočekáváme žádný konflikt. Chceme-li však s rodiči dojít k nějakému řešení a zajistit, aby byla schůzka pro všechny zúčastněné užitečná, je dobré se na ni připravit. Na schůzku přijít s pozitivním přístupem, nachystat si konkrétní otázky a pokud možno i konkrétní návrhy řešení. Poznámky je možné mít napsané i na papíře a v průběhu schůzky si dále zapisovat, na čem se s rodiči dohodneme, což i na rodiče působí dobrým dojmem, že vám na výsledku schůzky záleží. Dobré je předem zjistit, co rodiče od schůzky očekávají, abychom popřípadě mohli jejich představy již od začátku korigovat. 


Celý článek naleznete v tištěné podobě časopisu Informatorium 3-8 nebo v online archivu.

-red-