Mateřské školy během koronavirové epidemie

Kvůli tomu, aby se mezi dětmi a mládeží nešířila koronavirová infekce, byly 11. března uzavřeny všechny školy v České republice s výjimkou škol mateřských, které fungovaly ještě v době, kdy počet infikovaných narůstal.

Nyní jsou téměř všechny školky uzavřeny, fungují pouze ty, které jsou pověřeny péčí o děti zdravotníků a členů záchranných sborů. Na straně 26 najdete reportáž z jedné takové mateřské školy a zde vám nabízíme postřehy tří školek z období po 11. březnu. Oslovili jsme PhDr. Danu Moravcovovu, Ph.D., ředitelku Mateřské školy „Čtyřlístek“ z Římské ulice v Praze 2, Moniku Kovalskou, vedoucí učitelku Školičky Kamarád v Novém Veselí, a Mgr. Kateřinu Konvalinovou, učitelku Mateřské školy Milánská v Praze 10, která na otázky odpovídala spolu s ředitelkou této školky, Mgr. Ilonou Hulínovou.

Jak epidemie zasáhla chod mateřských škol?

První otázka, kterou jsme zástupkyním mateřských škol položili, se týkala bezprostřední situace, a zajímalo nás mimo jiné i to, zda do školky po 11. březnu chodilo méně dětí než obvykle. „Naše mateřská škola byla uzavřena na základě rozhodnutí rady MČ Praha 2 od 17. 3. 2020. Je pravda, že po vyhlášení nouzového stavu a uzavření základních škol dorazilo do naší školky přibližně sedm dětí,“ popisuje Dana Moravcová.

Monika Kovalská z novoveselské školky říká, jak to chodilo u nich. „Počátek epidemie nás zastihl v době přípravy na jarní prázdniny, které u nás začaly 9. 3. 2020. V prvním březnovém týdnu jsme zjišťovali, jaká bude docházka dětí, protože praxe je taková, že většina dětí je z docházky odhlášena, rodiče dětí dojíždějících z okolních obcí o prázdninovém provozu své děti až na výjimky odhlašují. Bylo přihlášeno ze 100 dětí kolem dvaceti. Během období 9.–13. 3. se situace velmi zhoršila a po vyhlášení zákazu provozu škol od 16. 3. jsme přistoupili po dohodě se zřizovatelem k oslovení rodičů, kdo by si mohl své dítě nechat doma. Neměli jsme žádné ochranné prostředky ani dezinfekci, kromě běžné sanitární dezinfekce. Na web školky jsme dali výzvu maminkám na MD a RD, maminkám na OČR se starším dítětem do 10 let, rodičům, kteří mohou využít pomoci prarodičů, a všem, kdo by mohli své dítě nechat doma. Chtěli jsme omezit počet dětí a minimalizovat riziko přenosu, i pohybu lidí. V pondělí 16. 3. tak přišly do školky čtyři děti. Nato ředitel školy spolu se zřizovatelem rozhodli o přerušení provozu MŠ do odvolání.“

Kateřina Konvalinová s Ilonou Hulínovou doplnily své zkušenosti: „Naše MŠ byla v omezeném provozu do 16. 3. MŠ navštěvovalo už v té době méně dětí. Postupně přicházelo dětí čím dál méně, omezovali jsme provoz postupně, podle celostátně vyhlášených opatření.“

Předávání dětí

Jak probíhalo během počínající epidemie předávání dětí při ranním vstupu do mateřské školy? „V týdnu od 9.–13. 3. jsme se chovali s ohledem na stávající situaci. Důraz jsme kladli na zvýšenou hygienu, děti jsme více sledovali. Ve školce byly pouze dvě učitelky zajišťující provoz, a také uklízečky a kuchařka. Paní uklízečky při úklidu zvýšily dezinfekci povrchů, sprejem ošetřovaly kliky, madla, učitelky často větraly, děti byly více času venku, odcházely hned po svačince. Do školky jsme pořídili bezkontaktní teploměr. V týdnu od 16. 3. měli všichni zaměstnanci ochranné prostředky, tedy roušky, a učitelky se s dětmi vítaly a loučily bezkontaktně. S dětmi jsme si vysvětlili a zopakovali, co děláme, když je období nemocí. Zařadili jsme téma ‚Bacily se nemyly‘ a zopakovali postupy s hygienou rukou, jak chránit sebe i ostatní při kýchání, proč musíme chránit své zdraví,“ vzpomíná Monika Kovalská.

Jak toto období probíhalo v Mateřské škole Milánská? „Přebírání dětí probíhalo s větší důsledností, ředitelka průběžně informovala zaměstnance i rodiče o vývoji situace a přístupu naší MŠ, žádala rodiče o zodpovědnost a pochopení. Děti s projevy chřipky jsme důsledně nepřijímali, žádali jsme rodiče o sdělení případných rizik, karantény apod. Totéž platilo i pro zaměstnance. Rodiče byli školou informováni a bylo jim doporučeno, aby zvážili nutnost pobytu svého dítěte v kolektivu. Proto byli rodiče školních dětí, které již tou dobou byly doma, požádáni, a stejně tak maminky na mateřské, aby si děti ponechali doma,“ popisují Kateřina Konvalinová s Ilonou Hulínovou.

„Předávání dětí jsme řešili až od pondělí 16. 3., kdy jsme chtěli zabránit kontaktu rodičů s personálem,“ doplňuje zkušenosti ostatních Dana Moravcová. „Rodiče pouze předali děti mezi dveřmi a učitelky samy dohlédly na převlečení dětí. Rodiče jsme do školky vůbec nevpouštěli.“

Problém s dezinfekcí

Zejména zpočátku byl ohromný problém s dezinfekcí, nebyla k dostání. Jak to v oslovených mateřských školách řešili? Měli všeho dostatek? Kateřina Konvalinová s Ilonou Hulínovou říkají, že „škola pořídila dezinfekci pro zaměstnance, antibakteriální mýdla i speciální čisticí prostředky pro dezinfekci mateřské školy. Nějaké zásoby jsme měli a náš pravidelný dodavatel nám zajistil i nové anticovidové prostředky. Zaměstnanci obdrželi i roušky.“

„Sanitární dezinfekce jsme měli dost, protože jsme zrovna začátkem února dělali nákup. Neměli jsme však žádnou dezinfekci na ruce. Protože jsme nevěděli, jak bude situace ve školkách nadále pokračovat, v pondělí 16. 3. jsme vyráběli svou vlastní dezinfekci,“ říká Monika Kovalská. „Koupili jsme líh, peroxid vodíku a glycerol, a esenciální oleje máme ve školce standardně. Namíchali jsme si přibližně pět litrů dezinfekce na ruce a umístili jsme ji ke vstupu do školky. Dezinfekci jsme dali také do každé třídy, šatny a umývárny dětí a do kuchyně. Pokud bychom pokračovali v provozu, byli jsme připraveni na dezinfekci povrchů používat namíchaný octový roztok. Ocet využíváme jako náhradu chemických prostředků.“

Jaké zkušenosti s tímto tématem má Dana Moravcová? „Nějaké zásoby jsme měli, ale takové běžné, nijak jsme se nepředzásobili a po dobu, kdy byla školka v provozu, jsme vystačili. Nyní sháním dezinfekci na dobu, kdy školu otevřeme, určitě jí bude zapotřebí.“

Úprava hygienických opatření

S nastupující epidemií většina z nás upravila různá hygienická opatření. Mnohem častěji a důkladněji si myjeme ruce, pokud máme dezinfekci na ruce, používáme i ji, a jsme výrazně obezřetnější. Jak se změnila hygienická opatření v oslovených mateřských školách?

„Momentálně se zabýváme tím, jak vše nastavit poté, co začne provoz. Vyvěsili jsme grafické návody na mytí rukou ve vestibulu a zřejmě je vyvěsíme i v každé umývárně dětí. Zaměříme se na každodenní sociální dovednosti dětí, které všichni bereme ‚tak nějak automaticky‘, nicméně se ukazuje, jak velmi důležité je opakovaně se jimi zabývat a fixovat je,“ připomíná Monika Kovalská. 

„Školnice měla za úkol kromě dezinfikování sociálních zařízení omývat dezinfekcí kliky, vypínače a hračky, které děti nejčastěji používaly,“ uvádí Dana Moravcová.

„Hygienická opatření se skutečně změnila,“ odpovídají učitelka a ředitelka MŠ Milánská. „Patřila mezi ně zvýšená hygiena rukou, častější úklid a dezinfekce školky i možných míst, kde by hrozilo riziko přenosu choroby, jako jsou třeba kliky či interní telefony. To se týkalo i školní kuchyně a jídelny.“

Obavy z nemoci

Řada z nás se koronavirové infekce opravdu bojí. Zaznamenaly změněnou situaci děti? Setkali se v oslovených školách s tím, že by některé dítě mělo obavy z nemoci? „Učitelky o tom přiměřeně věku s dětmi hovořily a děti to přijaly bez nějakých obav nebo jiných problémů,“ říká Dana Moravcová.

Ani Monika Kovalská obavy ze strany dětí nezaregistrovala. „Jelikož jsme měli omezený provoz z důvodu jarních prázdnin, většina rodičů to řešila sama v rámci rodin.“ A jakou zkušenost mají Kateřina Konvalinová a Ilona Hulínová? „Děti samozřejmě změněnou situaci zaznamenaly, jelikož mnoho jejich spolužáků zůstalo doma a doma se také o věci hojně mluvilo. S dětmi jsme si o problému promluvili. Nezaznamenaly jsme u dětí, že by některé z nich z nemoci mělo obavy.“

Nácvik mytí rukou

Mytí rukou bylo pro mnohé poněkud podceňovanou disciplínou. Pouze „ošudlali“ dlaně a o mytí hřbetů rukou, jednotlivých prstů a prostor kolem nehtů ani nezavadili. Nyní díky mnoha návodům, vtipným videím a motivačním básničkám už nejspíše všichni víme, jak na to.
„My se správným postupem při mytí rukou zabýváme běžně v rámci zdravého životního stylu a péče o své zdraví,“ říká Monika Kovalská. „Zdravotní gramotnost máme i jako jednu z prioritních oblastí v našich vzdělávacích záměrech. Děti je neustále potřeba hlídat v tom, jak hygienická opatření provádějí. Často se stává, že ‚šidí‘ mytí rukou, čištění zoubků. Snažíme se dětem ukazovat důsledky takového počínání a posilovat jejich osobní zodpovědnost při péči o sebe sama.“

I v MŠ Milánská proběhl nácvik mytí rukou. „S dětmi jsme si názorně předvedli, jak správné mytí rukou vypadá. Do tříd jsme vyvěsili názorné postupy a informace k prevenci a předali je i rodičům.“ – „Již koncem února jsme se zaměřili na mytí rukou dětí, učili jsme je, jak správně ruce mýt. Kolegyně někde našly kreslený návod, který dětem nalepily do umýváren, a děti si podle něj opravdu ruce umývaly,“ uvádí Dana Moravcová.

Co bylo pro mateřské školy v tomto období nejnáročnější?

Nástup epidemie s sebou přinesl zvýšené nároky v mnoha oblastech. Mnozí z nás se učí novým způsobům práce, snažíme se kompenzovat si různá omezení náhradními aktivitami, zařazujeme i věci, jimž jsme se dříve nevěnovali. Jakým nárokům čelily během nastupující epidemie mateřské školy? „V první fázi pro nás bylo nejnáročnější zajistit bezkontaktní převzetí a předání dětí,“ konstatuje Dana Moravcová. Co bylo nejnáročnější pro MŠ Milánská? „To, že nikdo do poslední chvíle nevěděl, zda se mateřské školy uzavřou. Rodiče se neustále ptali. Nikdo s touto situací neměl zkušenost. Všichni byli v nejistotě, co se bude dít.“

Monika Kovalská doplňuje svou zkušenost. „Nejnáročnější bylo fungovat bez ochranných prostředků. Naštěstí je sestra naší kolegyně zdravotní sestrou v nemocnici a již dříve nám dělala besedy a interaktivity pro děti v celé školce, a zároveň nás zásobila zdravotnickým materiálem, který jsme mohli využít při didaktických hrách dětí. V prvopočátku koronavirové epidemie se nám tento materiál hodil. Zároveň jsme ze zdravotnických podložek začali šít ochranné roušky.“

Co se děje v uzavřených mateřských školách?

I když se valná většina mateřských škol uzavřela, učitelky ani ředitelky se během nouzového stavu rozhodně nenudí. Čemu se věnují? „Učitelky mají za úkol pracovat doma na pedagogických dokumentech, pracovat na hodnocení dětí, studovat odbornou literaturu, zejména se zaměřením na pedagogickou diagnostiku. Nově jsme se domluvily, že zprostředkujeme dětem ,on-line vzdělávání‘ formou video vstupů učitelek prostřednictvím školkového webu, kdy si děti zopakují básničky, písničky, budou řešit hádanky, cvičit, procvičovat výslovnost atd. Už se nám po dětech stýská, tak s nimi chceme být v kontaktu alespoň takto. Takže se učitelky musí připravit i na své vstupy,“ říká Dana Moravcová. A její výčet nekončí. „Osobně se věnuji studiu vyhlášek, nařízení, metodických doporučení a stejně jako kolegyně pracuji na pedagogických dokumentech pro naši školu. Samozřejmě komunikuji prostřednictvím telefonu a e-mailů s rodiči, dodavateli, zřizovatelem… a vkládám aktuální informace na web. Jednou za týden jdu do školky udělat věci, které z domova udělat nemohu. Rozhodně se nenudím,“ usmívá se. 

„Celých 14 dnů jsme zajišťovali roušky – někteří šili, někteří připravovali ‚tkalouny‘, protože tkaloun nebyl, a tak jsme stříhali látky na pruhy a zažehlovali, někdo sháněl materiál, někdo dělal kurýra,“ směje se Monika Kovalská. „Zpočátku jsme šili pro náš městys a jeho obyvatele, poté jsme dali výzvu na Facebook, že šijeme a kamkoliv pošleme, takže jsme pak vykrývali reálné požadavky lidí. Nyní mohou pedagogové čas využít na zpracování prezentací z úspěšných projektů školky. Třída Včeliček zpracovává projekt o řemeslech, kterými se hodně zabýváme ve školním projektu Bejvávalo. Doplňujeme si zásobníky, třídíme inspiraci, kolegyně mohou pracovat na inovaci svých TVP pro nový školní rok, dopsat kroniku za 1. pololetí, doplnit fotoalbum, školní asistenti mohou čas věnovat výrobě pomůcek, které se nám budou hodit pro další práci, jako jsou Montessori pomůcky. Také budeme věnovat péči naší ukázkové přírodní zahradě, protože jaro je tady a my potřebujeme udělat některé jarní práce a připravit zahradu na další období.“

„Snažím se s rodiči a dětmi ze své třídy komunikovat přes mobilní aplikace a e-maily,“ vypočítává Kateřina Konvalinová. „Vytvářím pro děti výukové materiály a náměty na tvoření, které jsou volně ke stažení na mých webových stránkách: https://www.konvalinova.com/ke-stazeni/. Také lektoruji online webináře na http://zivotnivzdelavani.cz/lektor/mgr.-katerina-konvalinova. Neustále jsme jako kolektiv v kontaktu. Vedení se v MŠ střídá a zajišťuje pohotovostní provoz. Nabízíme rodičům aktuální informace i činnosti v podobě výtvarné soutěže na školních webových stránkách https://www.ms-skolahrou.cz/aktuality/.“

Jak epidemie mateřské školy poznamená?

Mnozí lidé nyní sčítají ztráty. Pro některé obory je nouzový stav v podstatě likvidační, jinde se začínají orientovat na jiný záběr, hledají nové způsoby práce a podobně. Jak současná situace mateřské školy poznamená? Může mít ekonomické dopady i v této oblasti? Dana Moravcová si nemyslí, že by je to mělo nějak poznamenat. 

„Naši školku tento čas ekonomicky určitě může poznamenat, jsme financováni zřizovatelem, což je městys Nové Veselí, a ten bude ve svých příjmech určitě také zasažen,“ domnívá se Monika Kovalská. „Zdejší firmy a drobní živnostníci budou řešit propad svých zisků, daňová výtěžnost městyse bude celou pandemií a následným omezením provozu firem v propadu. Vše je v interakci. Pokud je v obcích dostatek peněz, pak je i péče o příspěvkové organizace obce dobrá. Je možné, a momentálně to je spíše úvaha, že i my budeme muset zrevidovat náš rozpočet a hledat rezervy. Ale to ukáže až čas. Každopádně i na výši úplaty budou školky tratit, za březen byla v naší školce úplata snížena na polovinu, v dubnu zřejmě bude snížena na nulu. Všichni musíme počítat s tím, že to, co bylo před epidemií koronaviru, už nikdy nebude stejné. Důležité pro nás pro všechny je uvědomit si hodnoty, na které jsme tak trochu zapomněli. Hodnotu zdraví, hodnotu přátelství, hodnotu komunity. V těchto složitých časech je úžasné sledovat pospolitost, soudržnost, pochopení i empatii. A tvůrčí myšlení. V tomto duchu bychom měli vychovávat naši nejmenší, ale budoucí generaci.“

Myslíte, že vaši MŠ současná situace nějak poznamená, například ekonomicky?  

Co za dopady pozorují v MŠ Milánská? 

„Ekonomicky pro nás uzavření školy znamenalo odepsat některé potraviny, které se jiným způsobem nedaly včas využít. Dále se zvýšily náklady na dezinfekční prostředky a výrazný zásah do rozpočtu bude i celková dezinfekce odbornou firmou před nástupem dětí a zaměstnanců, která zajistí antivirovou ochranu na tři týdny. Také snižujeme poměrnou částkou školné. Dopad na rozpočet ale nebude tak veliký, protože zřizovatel Praha 15 nám uhradí náklady na dezinfekci. Další důsledky současné situace jsou záporné, například jsme ukončili v březnu doplňkové programy, například Maxík, Elkonin, flétnu, keramiku, ale i kladné, třeba rodiče si užívají aktivně čas s dětmi a sdělují učitelkám i mezi sebou své zážitky. Náročnější je i správa internetových stránek, kde se snažíme pravidelně informovat o vývoji situace rodiče i veřejnost. Řešíme zde vracení plateb, žádosti o OČR, zápis a podobně.“

Mgr. Marie Těthalová

Napište nám

Jak probíhal provoz mateřské školy během nastupující epidemie u vás? Co jste měli v plánu a kvůli uzavření školky neuskutečníte, a pro co se vám naopak uvolnily ruce? Co nyní děláte, čemu se věnujete? Pište na informatorium@portal.cz. Mgr. Marie Těthalová