Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Družinový večer

-red-, 10/2018

Podzimníček v Korálkách

-red-, 10/2018

Kouzlení s vakuem

-red-, 9/2018

Příroda kolem nás

-red-, 9/2018
„Nezachráníme všechno, co bychom chtěli, ale zachráníme mnohem více, než kdybychom se o to vůbec nepokusili.“ V Mateřské škole Čs. exilu v Ostravě-Porubě se již dlouhá léta věnujeme různým oblastem environmentální výchovy (EV) a slova sira Petera Scotta pro nás byla velkou inspirací.

Jak se dá číst pohádka

-red-, 8/2018
Pravidelné předčítání má nejenom v předškolním věku zásadní význam pro rozvoj emočního zdraví dítěte. Podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědomí. Díky předčítání se u dětí rozvíjí dostatečná slovní zásoba, kterou umí používat a díky níž mají větší schopnost vyjadřování.

Podpora všestranného vývoje dítěte. V tom spočívá waldorfská pedagogika

Mgr. Marie Těthalová, 8/2018
Rodinné prostředí patří dnes již k většině mateřských škol, waldorfské mateřské školy jsou ale na heterogenním uspořádání tříd, kde jsou i sourozenci pospolu a mladší se učí od starších, založené.

Jsme si blízko

-red-, 6/2018
Naše MŠ Na Přesypu, Praha 8, je zapojena v mezinárodním projektu eTwinning. Jeho hlavní myšlenkou je dát mateřským, základním i středním školám možnost se kontaktovat a spolupracovat se školami z jiných zemí. Díky němu můžeme dětem přiblížit, jak se kde žije, poznávat ostatní kultury a zvyky. Školy mohou navzájem komunikovat a předávat si inspiraci.

Kampaň k Mezinárodnímu dni porozumění autismu

-red-, 6/2018
Mateřská škola v Ostravě-Porubě na ul. ČS. Exilu s kapacitou 120 dětí integruje 24 dětí s poruchou autistického spektra. Rádi bychom poděkovali všem, kteří nám pomohli realizovat projekt Kampaně k Mezinárodnímu dni porozumění autismu, dotovaný SMO Mob Poruba.

Prázdninový provoz mateřské školy

-red-, 6/2018
Blíží se prázdniny, a tak opět jako každý rok řešíme v MŠ provoz v červenci a srpnu. Mateřské školy se po domluvě se zřizovatelem městských částí střídají a každá mateřská škola musí v těchto dvou měsících pokrýt provozem většinou dva týdny. Větší mateřské školy otevírají dvě až tři třídy (kapacita 50–75 dětí), aby tak vyhověla rodičům a přijala na tuto dobu děti i z jiných spádových MŠ. Výjimkou bývají mateřské školy, které nemají vlastní kuchyň nebo školky, kde se plánují opravy, rekonstrukce.

Hulínská družina – v zdravém těle zdravý duch

red, 5/2018

Den zdraví

red, 5/2018

U nás se neříká „Čti si!“, Ale „Pojď, budu ti číst“

-red-, 5/2018