Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Odpoledne k svátku maminek

-red-, 2024_06_cerven

Stromová stezka

-red-, 2024_06_cerven

Školní družina pro maminky

-red-, 2024_06_cerven

Prevence rizik ve školství – realizace kontrolních prověrek

-red-, 2024_06_cerven
Problematika bezpečnosti práce ve školství je obecně velmi složitá, protože zasahuje do mnoha speciálních oborů, neboť školství připravuje pracovníky pro všechny profese a obory.

Projekt v MŠ Zlechov – „Ptačí zimní štěbetání“

-red-, 2024_05_květen
Měsíc únor se v naší mateřské škole nesl v duchu ptáčků v zimě, které můžeme spatřit na našich krmítkách. V naší Mateřské škole ve Zlechově se jak ve třídě „Motýlků“ (mladší děti od 3 do 4 let), tak i ve třídě „Sluníček“ (děti ve věku od 4 do 6 let) děti seznamovaly s nejběžnějšími ptáky v zimě a se zajímavostmi z ptačí říše.

Řízení znalostí pedagogických pracovníků – tvrdý oříšek vedoucích pedagogických pracovníků

-red-, 2024_05_květen
V oblasti pedagogického vedení školy je naprosto zásadní skutečnost, že vůdčí osobností pedagogického procesu je ředitel/ka. Řízení znalostí v segmentu školství naráží v současné době na systémové zatížení administrativní agendou.

Jazyková pestrost v mateřské škole: Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem

-red-, 2024_05_květen
Mateřská škola je klíčovou fází ve vývoji dítěte, kde se formují základní dovednosti a sociální interakce. Článek se zaměřuje na problematiku dětí s odlišným mateřským jazykem a analyzuje výzvy, kterým tyto děti čelí. Zároveň zkoumá strategie, které mohou vyučující a školy použít k podpoře jazykového a sociálního rozvoje takových dětí. Dozvíte se také o výhodách multikulturního prostředí v mateřských školách a významu inkluze ve vzdělávání v předškolním věku.

Kuřátka ve školce

-red-, 2024_04_duben

V Hovězské školce jsme vařili s panem kuchařem

-red-, 2024_04_duben

Filipojakubská noc i svátky novodobé

PhDr. Helena Chvátalová, 2024_04_duben
Velikonoce, které většinou připadají alespoň částečně na duben, už jsou letos za námi, ale v dubnu nás čekají další zajímavé tradice, které nám připomenou naši kelto-germano-slovanskou minulost a prohloubí naše souznění s přírodou. A upozorníme i na některé novodobé svátky, které můžeme zakomponovat do života mateřské školy.

Liberecká Motyčkovic klika

Mgr. Marie Těthalová, 2024_03_březen
Na okraji Liberce se nachází volnočasové zařízení nazvané Motyčkovic klika. Nabízí řadu aktivit, od letních táborů přes pobytové akce během školního roku po různé tvořivé dílny. Jeho součástí je i místnost pro multismyslovou stimulaci známou jako snoezelen.

Reportáž psaná na lyžích

-red-, 2024_03_březen