Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Malí vědci letos objevovali indiány

-red-, 8/2019

Co se děje u vás ve školce nebo školní družině?

Mgr. Marie Těthalová, 8/2019

Týden zdraví

-red-, 7/2019

Veselé zoubky

-red-, 7/2019

Smyslová zahrada na Proseku

Mgr. Marie Těthalová, 7/2019
Na pražském proseckém sídlišti se mezi obyčejnými paneláky skrývá mateřská škola, kterou navštěvují děti s různými handicapy. 12. června se v této školce slavnostně otevřela smyslová zahrada, která má terapeutický i environmentální záměr.

Ohlédnutí za školním rokem v Mateřské škole Klenovice na Hané

-red-, 7/2019
Na prahu nového školního roku se chceme krátce ohlédnout za tím uplynulým. Školní rok 2018/2019 byl pro nás v mnohém jiný a významný. V září jsme slavnostně otevřeli 2. třídu pro 18 dětí, naše MŠ se tak stala opět po letech školou dvojtřídní. Celková kapacita je nyní 43 dětí. Děkujeme především zřizovateli, s nímž máme velmi dobrou spolupráci. Naše děti také poprvé vystupovaly na Mateřince. O to větší společnou radost jsme měli z velkého úspěchu, který na jubilejní XX. Mateřince v Prostějově zaznamenaly. Pod vedením paní učitelky Šárky Miklíkové se představily v nápaditém svižném programu Škola základ života a právem sklidily v Městském divadle bouřlivý aplaus a první místo. Také vystoupení na celostátním kole v Nymburku se dětem vydařilo. Kladně hodnotíme i zájem a pomoc rodičů zúčastněných dětí. V novém školním roce chceme pokračovat v osvědčených aktivitách. Naše mateřská škola je známá mnoha akcemi, besídkami, výlety, pořádáme tvořivé dílničky s rodiči. Pokračovat chceme v environmentálním vzdělávání, jsme členy celostátní sítě Mrkvička. Děti si oblíbily práci s keramickou hlínou, tanečně pohybový kroužek, cvičení v tělocvičně aj. Našim největším společným přáním je, aby k nám do školky chodily rády a odnášely si spoustu krásných prožitků. Za kolektiv MŠ Klenovice na Hané Miroslava Zapletalová

JARO „S KAŠPÁRKEM“ V MŠ ZÁHUMENICE

-red-, 7/2019

Žijeme s vodou a voda s námi

-red-, 6/2019
Hraní si venku v přírodě nebo na školní zahradě je u dětí velmi oblíbené, zvlášť když ke svým hrám mají příležitost využít i vodu. V rámci školního projektu „Vodou k životu“ si ji naše děti užívají v mnoha podobách.

Školní kuchyňky v MŠ Sluníčko

-red-, 6/2019
V naší Mateřské škole Sluníčko jsme se často zamýšleli nad zdravým stravováním. Od loňského roku jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá školka. Díky němu nenásilnou formou zapojujeme a učíme děti, jak přemýšlet o tom, co jíme.

V čem spočívá příprava dětí na školu?

-red-, 6/2019
Není to jen všeobecně známé směřování k rozvoji dovedností, schopností, návyků atd. určené pro dosahování kompetencí, jde o přístup k životu a k „učení“ všeobecně.

Lesní pedagog v Mateřské škole Podlesí u Příbrami

-red-, 5/2019
Netradiční zážitek, poutavý výukový program, klidný a trpělivý přístup k dětem. Přesně těmito slovy lze popsat dopoledne strávené s Ing. Petrou Večeřovou, lesní pedagožkou Vojenských lesů a statků České republiky, divize Hořovice.

Naučné stezky ve vzdělávání dětí

-red-, 5/2019
Ve vzdělávání dětí stále hledáme cesty, jak je zaujmout a motivovat je, aby se chtěly učit a učení je bavilo. V předškolním věku je to celkem jednoduché, i když i zde se promítá vliv nadmíry podnětů a přeorganizovanost času dětí.