Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Projekt FESTIVAL OČIMA GENERACÍ

Monika Kovalská, MŠ Kamarád, Nové Veselí, 2/2019
Od nepaměti žijeme pospolu, jsme na sobě závislí, předáváme si zkušenosti i lásku, a přesto si ne vždy rozumíme. Generace, rodiny, lidé, jak rozdílné, a přesto tak stejné, po staletí, po tisíciletí. Kdo z nás má tu pravou pravdu, ten správný názor a pohled? Kdo z nás je důležitější, prospěšnější, má větší nárok na cokoliv?

Vzdělávat můžete venku, ale na jídlo si postavte dům

-red-, 2/2019

Strom Svobody

-red-, 01/2019
Podzimní dny se nesly ve znamení oslav stého výročí samostatného československého státu.

Země česká, domov můj

-red-, 01/2019

Pražská MŠ Semínko z Prahy je zdravou školou

-red-, 01/2019
Mateřská škola Semínko v pražském Toulcově dvoře jako první škola v České republice splnila všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola a stává se pomyslnou „vzorovou školou“ a „příkladem dobré praxe“.

Družinový večer

-red-, 10/2018

Podzimníček v Korálkách

-red-, 10/2018

Kouzlení s vakuem

-red-, 9/2018

Příroda kolem nás

-red-, 9/2018
„Nezachráníme všechno, co bychom chtěli, ale zachráníme mnohem více, než kdybychom se o to vůbec nepokusili.“ V Mateřské škole Čs. exilu v Ostravě-Porubě se již dlouhá léta věnujeme různým oblastem environmentální výchovy (EV) a slova sira Petera Scotta pro nás byla velkou inspirací.

Jak se dá číst pohádka

-red-, 8/2018
Pravidelné předčítání má nejenom v předškolním věku zásadní význam pro rozvoj emočního zdraví dítěte. Podporuje psychický rozvoj dítěte a posiluje jeho sebevědomí. Díky předčítání se u dětí rozvíjí dostatečná slovní zásoba, kterou umí používat a díky níž mají větší schopnost vyjadřování.

Podpora všestranného vývoje dítěte. V tom spočívá waldorfská pedagogika

Mgr. Marie Těthalová, 8/2018
Rodinné prostředí patří dnes již k většině mateřských škol, waldorfské mateřské školy jsou ale na heterogenním uspořádání tříd, kde jsou i sourozenci pospolu a mladší se učí od starších, založené.

Jsme si blízko

-red-, 6/2018
Naše MŠ Na Přesypu, Praha 8, je zapojena v mezinárodním projektu eTwinning. Jeho hlavní myšlenkou je dát mateřským, základním i středním školám možnost se kontaktovat a spolupracovat se školami z jiných zemí. Díky němu můžeme dětem přiblížit, jak se kde žije, poznávat ostatní kultury a zvyky. Školy mohou navzájem komunikovat a předávat si inspiraci.