Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Kouzelnická noc na Zámoraví

-red-, 4/2019

Naše cesta programem Skutečně zdravá škola

-red-, 3/2019
Do programu Skutečně zdravá škola (SZŠ) jsme se zapojili v roce 2016. Výchova ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu se totiž stala jednou z prioritních oblastí našich vzdělávacích záměrů. Slovy SZŠ „kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojené děti. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli“.

V Hradci Králové vznikla první dendrologická MŠ

-red-, 3/2019
Z mateřské školy Věkoše v Hradci Králové se stává díky dlouhodobému vzdělávacímu projektu dendrologická mateřská škola. Ve spolupráci s edukativním centrem Lesní svět nyní pedagožky z MŠ budují na zahradě školky prostor na způsob venkovní laboratoře.

Bezpečně do školky

-red-, 2/2019

Projekt FESTIVAL OČIMA GENERACÍ

Monika Kovalská, MŠ Kamarád, Nové Veselí, 2/2019
Od nepaměti žijeme pospolu, jsme na sobě závislí, předáváme si zkušenosti i lásku, a přesto si ne vždy rozumíme. Generace, rodiny, lidé, jak rozdílné, a přesto tak stejné, po staletí, po tisíciletí. Kdo z nás má tu pravou pravdu, ten správný názor a pohled? Kdo z nás je důležitější, prospěšnější, má větší nárok na cokoliv?

Podporujeme nadání v mateřské škole

-red-, 3/2019
Všichni se rodíme jako „tabula rasa“ – čisté nepopsané listy, přinášíme si na svět soubor vloh a schopností, které nám pak více či méně pomáhají zvládat nároky běžného života. Zvlášť u dětí záleží na vlivu okolí (například rodičů, prarodičů, později učitelů MŠ a ZŠ) a na tom, jak dokáže svou výchovou jejich vlastnosti rozvinout.

Vzdělávat můžete venku, ale na jídlo si postavte dům

-red-, 2/2019

Strom Svobody

-red-, 01/2019
Podzimní dny se nesly ve znamení oslav stého výročí samostatného československého státu.

Země česká, domov můj

-red-, 01/2019

Pražská MŠ Semínko z Prahy je zdravou školou

-red-, 01/2019
Mateřská škola Semínko v pražském Toulcově dvoře jako první škola v České republice splnila všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola a stává se pomyslnou „vzorovou školou“ a „příkladem dobré praxe“.

Družinový večer

-red-, 10/2018

Podzimníček v Korálkách

-red-, 10/2018