Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Lesní pedagog v Mateřské škole Podlesí u Příbrami

-red-, 5/2019
Netradiční zážitek, poutavý výukový program, klidný a trpělivý přístup k dětem. Přesně těmito slovy lze popsat dopoledne strávené s Ing. Petrou Večeřovou, lesní pedagožkou Vojenských lesů a statků České republiky, divize Hořovice.

Naučné stezky ve vzdělávání dětí

-red-, 5/2019
Ve vzdělávání dětí stále hledáme cesty, jak je zaujmout a motivovat je, aby se chtěly učit a učení je bavilo. V předškolním věku je to celkem jednoduché, i když i zde se promítá vliv nadmíry podnětů a přeorganizovanost času dětí.

Připravujeme děti na školu

-red-, 5/2019
MŠ Habrmanovu v České Třebové tvoří sedm tříd a všechny mají heterogenní složení. Systematická příprava předškoláků pro úspěšný vstup do ZŠ probíhá denně při plnění TVP, které vycházejí ze ŠVP „Čtvero ročních období skřítka Habrmánka“. Náš milý skřítek provází děti celou dobu jejich docházky do MŠ.

Kouzelnická noc na Zámoraví

-red-, 4/2019

Naše cesta programem Skutečně zdravá škola

-red-, 3/2019
Do programu Skutečně zdravá škola (SZŠ) jsme se zapojili v roce 2016. Výchova ke zdraví a ke zdravému životnímu stylu se totiž stala jednou z prioritních oblastí našich vzdělávacích záměrů. Slovy SZŠ „kvalitní vzdělávání pomáhá vytvářet sebevědomé a spokojené děti. Jídlo tvoří základ našeho života a naší budoucnosti, musí tedy hrát ve vzdělávání dětí klíčovou roli“.

V Hradci Králové vznikla první dendrologická MŠ

-red-, 3/2019
Z mateřské školy Věkoše v Hradci Králové se stává díky dlouhodobému vzdělávacímu projektu dendrologická mateřská škola. Ve spolupráci s edukativním centrem Lesní svět nyní pedagožky z MŠ budují na zahradě školky prostor na způsob venkovní laboratoře.

Bezpečně do školky

-red-, 2/2019

Projekt FESTIVAL OČIMA GENERACÍ

Monika Kovalská, MŠ Kamarád, Nové Veselí, 2/2019
Od nepaměti žijeme pospolu, jsme na sobě závislí, předáváme si zkušenosti i lásku, a přesto si ne vždy rozumíme. Generace, rodiny, lidé, jak rozdílné, a přesto tak stejné, po staletí, po tisíciletí. Kdo z nás má tu pravou pravdu, ten správný názor a pohled? Kdo z nás je důležitější, prospěšnější, má větší nárok na cokoliv?

Podporujeme nadání v mateřské škole

-red-, 3/2019
Všichni se rodíme jako „tabula rasa“ – čisté nepopsané listy, přinášíme si na svět soubor vloh a schopností, které nám pak více či méně pomáhají zvládat nároky běžného života. Zvlášť u dětí záleží na vlivu okolí (například rodičů, prarodičů, později učitelů MŠ a ZŠ) a na tom, jak dokáže svou výchovou jejich vlastnosti rozvinout.

Vzdělávat můžete venku, ale na jídlo si postavte dům

-red-, 2/2019

Strom Svobody

-red-, 01/2019
Podzimní dny se nesly ve znamení oslav stého výročí samostatného československého státu.

Země česká, domov můj

-red-, 01/2019