Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Snow Bear aneb sněžní medvídci

-red-, 2022_02

Adaptace a samostatnost

-red-, 2021_10
Září a říjen v Mozaice je ve jménu adaptace a samostatnosti. Na úspěšný začátek nových dětí myslíme už v červnu po přijetí do MŠ adaptačním programem. Rodiče s dětmi mohou po domluvě odpoledne školku navštívit, pohrát si s budoucími kamarády, obeznámit se s prostředím tříd a školní zahrady.

Máme mlsné jazýčky

-red-, 2021_10

Projekty v mateřské škole

-red-, 2021_10
V praxi mateřských škol se setkáváme se situací, kdy učitelky deklarují využívání projektových metod při vzdělávání dětí. Mnohdy se však ukazuje, že dochází k nepochopení principu a podstaty projektové výuky a k jejímu zaměňování za tematický celek.

Dopady nemoci covid-19 na organizaci provozu mateřské školy

-red-, 2021_10
Příspěvek přináší základní přehled pravidel pro organizaci a provoz mateřské školy, se specifiky vyplývajícími z dopadů výskytu covidu-19. Lze předpokládat, že vývoj epidemiologické situace bude provoz a organizaci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání i nadále ovlivňovat.

Sportovní hry lounských mateřských škol

-red-, 2021_09

Jak se ptáci připravují na zimu

-red-, 2021_09
Vzdělávání v mateřské škole by mělo vycházet ze zájmů, potřeb a aktuální životní situace dětí, na což by měla učitelka reagovat vhodně volenou vzdělávací nabídkou. Jednou z možností, jak tento požadavek naplnit, je využít projektové vzdělávání.

Slunečnice pro bažanty

-red-, 2021_08

Práva a povinnosti ředitele

-red-, 2021_08
Práva a povinnosti ředitele školy nalezneme v zákoně č. 561/2004 Sb. (školský zákon). Práva a povinnosti jsou vymezena v § 164, odst. 1 a odst. 2, dále pak v § 165 odst. 1 a odst. 2 a v § 166, odst. 1 až odst. 11.

Rozkvetlé školky

-red-, 2021_07
Mateřská škola Frýdlant nad Ostravicí uspořádala projekt „Rozkvetlé školky“. Jeho cílem bylo navázat spolupráci rodičů a dětí s pedagogy mateřské školy a vytvořit příjemné prostředí ve školách a městě Frýdlant nad Ostravicí v době pandemie.

Provozní řád školního hřiště

-red-, 2021_07

Ale najednou zmatek…

Mgr. Marie Těthalová, 2021_07