Město Sokolov a Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650, zastoupená ředitelkou Janou Vozkovou, se v loňském roce spolupodílely na zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení – Stromová stezka a Cesta kolem světa“. Žádost byla úspěšná a projekt byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova.

Stromová stezka se skládá z pěti naučných interaktivních tabulí rozmístěných u krásných vzrostlých stromů na školní zahradě. Tabule poskytují dětem obrázkovou formou informace o daném stromu a zároveň inspirují k dalším aktivitám. Děti si skrze ně mohou rozvíjet dovednosti, jako jsou pozorování, komunikace, tvořivost a vzájemná spolupráce. Tabule jsou doplněny obrázky zvířat, ptáků, ryb, hmyzu a hub, které mohou děti pozorovat ve svém okolí. Jsme nadšení z toho, jak tyto tabule obohacují naše vzdělávací prostředí a podporují zájem dětí o přírodu a svět kolem nich. Děti mohou stromy nejen pozorovat v souvislosti se změnou ročních období, mohou zde shromažďovat plody, listy a další přírodniny z okolí stromů. Na tabulích je také vytvořen prostor pro vlastní tvorbu dětí.

Cesta kolem světa je sestavena jako soubor pěti vedle sebe stojících oboustranných tabulí. Na tabulích je postupně znázorněn celý svět, světadíly a Česká republika. Na mapě Česka je samozřejmě zachycen kromě jiného také zámek v Sokolově. Děti se vlastně mohou projít po celém světě během chviličky. Informace na všech mapách jsou dětem zprostředkovány formou obrázků znázorňujících věci dětem blízké. Také je zde vytvořen prostor pro dětskou tvorbu. Cesta kolem světa tak rozvíjí dětskou kreativitu a fantazii prostřednictvím poznávání různých kultur a zemí.

Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Mensou Česko a aktivně se věnuje rozvoji rozumových schopností dětí prostřednictvím vzdělávací metody NTC learning. Tyto venkovní tabule jsou ideálním doplňkem aktivit našich dětí, při nichž se zaměřujeme na rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a komunikačních dovedností. 

Projekt Stromová stezka a Cesta kolem světa přináší do Mateřské školy Marie Majerové v Sokolově nové možnosti využití venkovního prostoru pro vzdělávání dětí. Díky interaktivním tabulím děti získávají konkrétní informace o stromech a světadílech, ale zároveň rozvíjejí i své dovednosti a schopnosti. Projekt podporuje přístup ke vzdělávání, který je zaměřen na aktivní zapojení dětí a rozvoj jejich kritického myšlení a kreativity.

Je skvělé vidět, jak tato iniciativa posiluje vztah dětí k přírodě a k různým kulturám a zemím světa. Děti se zde učí nejen to, jak funguje svět kolem nich, ale také vnímat svět s otevřeným pohledem a zvídavostí. Projekt Stromová stezka a Cesta kolem světa obohacuje vzdělávací prostředí mateřské školy a přináší dětem nové možnosti pro jejich osobní rozvoj.

Jana Vozková, ředitelka MŠ


-red-