Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Konec kalendářního roku v hulínské družince

2021_01

Větrníkový den

-red-, 2021_01

Převést teorii do praxe je pro začínajícího pedagoga nejnáročnější

Mgr. Marie Těthalová, 2021_01
Říká se, že začínat je těžké. Marcela Kotová, která mnoho let působí jako učitelka mateřské školy, pro začínající kolegyně a kolegy napsala knížku, v níž najdou vše důležité pro svou praxi. Povídala jsem si s ní o tom, co začátky ve školce obnášejí.

Děti si dokážou obraz samy dotvořit v hlavě

Mgr. Marie Těthalová, 2020_10
Školka je místo, kde děti tráví podstatnou část svého života. A to, co je ve školce a kolem ní, je jednoznačně formuje. S Alžbětou Moravcovou a Markétou Knorovou jsem si povídala o jedné školkové zdi i o tom, jak můžeme sami formovat své vnímání estetiky toho, co je kolem nás.

Čtení každý den hned změní

-red-, 2020_10

Pedagogové píšou ministru školství

Mgr. Marie Těthalová, 2020_10
V průběhu letošního října vzniklo několik otevřených dopisů pedagogů, kteří jimi oslovovali vedení resortu školství. Upozorňovali v nich na nedostatečně nastavené podmínky pro vzdělávání v mateřských i základních školách.

Otevřený dopis mateřských škol ministrovi školství

-red-, 2020_10
Z dopisu čtyř pracovnic jednotřídní mateřské školy v Ústeckém kraji vybíráme: "Tímto dopisem Vás žádáme o pomoc při vytvoření nových opatření, které budou schůdné jak pro ekonomiku, tak pro zachování zdraví všech zaměstnanců v MŠ. Dále také žádáme, abyste si uvědomili, že jsme součást školství, a ne hlídací agentura."

Počet mateřských škol v karanténě roste

-red-, 2020_10
Vláda by měla začít problém řešit. Pedagogická komora, z.s., oslovila jednotlivé krajské hygienické stanice s dotazem, v kolika mateřských školách byla od letošního září vyhlášena karanténa kvůli koronaviru.

Rozvíjíme hlásku P

-red-, 09/2020
Milé děti, váš kamarád skřítek Mluvílek si pro vás nachystal různé pěkné a zábavné úkoly. Tentokrát s ním budete procvičovat hlásku P.

Věci kolem nás

-red-, 09/2020

Není zebra jako zebra

-red-, 08/2020

Zdravá mateřská školka v projektu Zelená Libuš vítá první předškoláky

-red-, 08/2020
Developerská společnost JRD dokončila přestavbu nebytových prostor v energeticky úsporném projektu Zelená Libuš, které nově slouží potřebám mateřské školy Beránek. Moderní interiéry s čerstvým vzduchem, příjemnou pobytovou teplotou a zdravým osvětlením poskytují zázemí pro 30 dětí.