Online archiv

Kategorie: Okno do školky

Olympiáda v MŠ Domeček

-red-, 2022_04_duben

Jak děti vnímají pandemii?

-red-, 2022_03_březen
Již delší dobu pociťuji potřebu se s dětmi ve školce věnovat tématu koronaviru. Tento měsíc jsme se zabývali tématem zdravého životního stylu a obecně jak na to, aby člověk zůstal zdravý, a tak má myšlenka do plánu pěkně zapadala.

Plán pedagogické podpory v mateřské škole

-red-, 2022_03_březen
Plán pedagogické podpory (PLPP) je nástrojem prvního z pěti stupňů podpůrných opatření (PO), která slouží jako podpora dítěte s výchovnými, vzdělávacími nebo jinými obtížemi. Plán se dá variovat podle věku dítěte a tipy k jeho sestavení mohou sloužit učitelům mateřských i základních škol.

Základní povinnosti školy a legislativní ukotvení zotavovacích akcí a škol v přírodě

-red-, 2022_03_březen
Zotavovací akcí je organizovaný pobyt 30 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 5 dnů, jehož účelem je posílit zdraví dětí, zvýšit jejich tělesnou zdatnost, popřípadě i získat specifické znalosti nebo dovednosti.

Den Ekoškol

-red-, 2022_02
Dne 10. 11. 2021 se ze všech tříd Ekoškol Markušova a Dubnova ozýval smích a ve vzduchu byla cítit radostná atmosféra. Proč? Slavilo se! Opět jsme si připomněli, že jsme součástí veliké ekoškolí rodiny vzdělávacího centra Tereza, kde „velké změny začínají u nejmenších“.

Plán pedagogické podpory

-red-, 2022_02
Dříve než doporučíte dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) návštěvu v pedagogicko-psychologické poradně, vyzkoušejte podpůrná opatření prvního stupně. Plán se dá variovat podle věku dítěte. Tipy k jeho sestavení mohou sloužit učitelům mateřských i základních škol.

Metodika hospitační činnosti

-red-, 2022_02
Hospitační činnost je přirozenou součástí personální práce. Umožňuje získat vedoucímu pedagogickému pracovníkovi náhled na styl pedagogické práce stávajících i nových pedagogů.

Snow Bear aneb sněžní medvídci

-red-, 2022_02

Adaptace a samostatnost

-red-, 2021_10
Září a říjen v Mozaice je ve jménu adaptace a samostatnosti. Na úspěšný začátek nových dětí myslíme už v červnu po přijetí do MŠ adaptačním programem. Rodiče s dětmi mohou po domluvě odpoledne školku navštívit, pohrát si s budoucími kamarády, obeznámit se s prostředím tříd a školní zahrady.

Máme mlsné jazýčky

-red-, 2021_10

Projekty v mateřské škole

-red-, 2021_10
V praxi mateřských škol se setkáváme se situací, kdy učitelky deklarují využívání projektových metod při vzdělávání dětí. Mnohdy se však ukazuje, že dochází k nepochopení principu a podstaty projektové výuky a k jejímu zaměňování za tematický celek.

Dopady nemoci covid-19 na organizaci provozu mateřské školy

-red-, 2021_10
Příspěvek přináší základní přehled pravidel pro organizaci a provoz mateřské školy, se specifiky vyplývajícími z dopadů výskytu covidu-19. Lze předpokládat, že vývoj epidemiologické situace bude provoz a organizaci zařízení předškolní výchovy a vzdělávání i nadále ovlivňovat.