Vyzkoušejte s dětmi LESumění. Podpoříte jejich rozvoj a užijete si zábavu

Pocit, který dokáže vyvolat divadelní představení, malba nebo i poslech oblíbené hudby, je pro každého jedinečný. Děti jsou navíc přirozenými umělci, překypují energií a nápady a ke tvoření přistupují s radostí a bez zábran.

Umění jim pomáhá při sebeuvědomění i vyjádření obtížných pocitů, na které nestačí slova. Vyrazte s dětmi ven a vytvořte si svou malou uměleckou scénu, na kterou budete ještě dlouho vzpomínat. 

„Děti v přírodě vnímají všemi smysly, jsou navíc svou výškou přírodě mnohem blíže a mohou tak sledovat detail. Současně předškoláci mohou rozvíjet matematické dovednosti, například pomocí pojmů větší-menší, porovnávání délek apod., to vše zajímavou a zábavnou formou. Nespornou výhodou je, že děti mají možnost dotýkat se přírodních materiálů a hrát si s nimi, což je pro ně v dnešním plastovém a virtuálním světě přínosná alternativa,” říká Tereza Valkounová, předsedkyně Asociace lesních mateřských škol. V lesních školkách děti tráví celoročně většinu času venku v přírodě a je prokázáno, že pobyt venku jim v mnoha ohledech svědčí – podporuje jejich zdravý vývoj, zlepšuje zdraví i imunitu. 

A jak na to?

V lese se děti nesetkávají s hotovými hračkami, svou hru tvoří od samého počátku. Rozvíjí se tak jejich fantazie, ale i motorické dovednosti. Nespornou výhodou je také to, že děti venku nemají co rozbít, nemusí po sobě uklízet a nepotřebují žádné zvláštní vybavení – vše si najdou kolem sebe, přičemž okolní prostředí nabízí množství nejrůznějších přírodních materiálů (např. kameny a kamínky, šišky, větvičky, šnečí ulity, mech a další). Dejte dítěti vlastní košíček nebo tašku, kam je může sbírat, bude to pak pro něj větší motivace a na svůj úlovek bude patřičně hrdé. Zároveň nechte děti, ať si samy rozhodnou, co je zaujme, a neurčujte jim, co sbírat, přišly by tak o kus zábavy z objevování. Můžete si také společně povídat o tom, co si dítě vybralo a proč, co se mu na tvarech a barvách přírodnin líbí. Rozvíjíte tím jeho slovní zásobu a schopnost vyjádřit se. To ale platí pro děti od 3 let výše, menší děti je lepší nezahrnovat otázkami, více ocení, když budete sbírat a tvořit také a ony vás u toho budou moci pozorovat.

Důležitý je proces tvoření, ne výsledek

Je třeba říci, že neexistuje správné nebo špatné tvoření. Umění je vždy jedinečné a originální a děti bychom tak měli podpořit. Proto:

  • Nechte děti rozhodnout, jak chtějí tvořit – dejte jim k dispozici materiál a pomůcky, to stačí.
  • Neříkejte jim, co by podle vás měly dělat, ale dělejte to sami. Děti nejraději tvoří nápodobou a postupně přijdou na to, že lze jít vlastní cestou.
  • Pokud si nejste jisti, požádejte dítě, aby vám o svých nápadech řeklo více.
  • Výsledné dílo nemusí splňovat vaše očekávání. Oceňte jej tím, že pojmenujete konkrétní prvek nebo postup, který vás zaujal.

Co dětem umění přináší?


Umělecká tvorba v raném věku má mnoho přínosů pro fyzickou, emocionální a duševní pohodu dětí. Zde jsou některé z nich:

  1. Kreativita

Kreativita a možnost tvoření je pro vývoj dítěte nesmírně důležitá a podporuje představivost. Pravá, kreativní strana mozku je zodpovědná za vizuální dovednosti a porozumění tomu, co vidíme očima (což se v předškolním věku stále vyvíjí). Při tvoření má dítě možnost experimentovat, zkoušet nové kombinace a zkoumat, jak fungují barvy i materiály. Toto zkoumání vytváří nová spojení v mozku, děti se každým pokusem učí (víc, než když opakují „správný postup“), navíc zábavnou formou. Zkuste dát dětem možnost, aby si osahaly kůru stromu či prozkoumaly tvar a barvu jeho listů, a uvidíte, jakým způsobem pak strom nakreslí.

  1. Rozvoj mozku

Děti jsou přirozeně zvídavé. Zkoumají, pozorují a napodobují, snaží se zjistit, jak věci fungují. Umění je činnost, při které se mohou v závislosti na aktivitě uplatnit všechny smysly – zrak, zvuk, hmat, čich a chuť. Dětské mozkové synapse se rozbíhají, když děti experimentují a tvoří tím, že míchají barvy a materiály nebo kreslí podle fantazie či toho, co vidí před sebou. V přírodě k tomu slyší uklidňující zpěv ptáků, šumění listů nebo vody. Klid vytváří pocit bezpečí, a ten je pro učení klíčový – bezpečí a radost prokazatelně podporují budování nových mozkových spojů.

  1. Vyjadřování pocitů

Děti vstřebávají neuvěřitelné množství nových informací a potřebují bezpečným způsobem zpracovat to, co se naučily. Umění jim umožňuje zkoumat pocity a vyrovnávat se s každodenními i významnými událostmi. Dítě se naučí vyjadřovat své vlastní pocity tím, že své myšlenky někam přenese, ať už na papír, nebo je třeba zahraje pomocí figurek. 

Placená zóna

-red-