Bramboriáda v Hulínské družině

Na říjnové odpoledne jsme ve spolupráci s rodiči připravili pro žáky 3. A a 3. B ve školní družině netradiční odpoledne – bramboriádu s opékáním špekáčků.Pro nejmenší jsme nachystali nejen originální disciplíny s bramborami, ale i povídání o využití zemáků v domácnosti. Protože dětská bříška během akce vyhladověla, nechybělo ani podzimní opékání špekáčků a pečení zemáků. Během celé akce nás s přítomnými rodiči a babičkou Jarmilkou provázela skvělá nálada a příjemná atmosféra.

Všem dospělým děkujeme za sponzorské dárečky – ať špekáčky, či sladkosti, vše přispělo k dětské radosti. 

Eva Formánková a Kateřina Nedbalová

Vychovatelky ŠD Hulín


-red-