Sadismus masochistů

V psychologii je masochismus definován jako potěšení z nepříjemných fyzických a duševních stavů, které však nejsou spojeny se skutečnými riziky.

Zajímavé je ale zjištění, že masochisté mají v běžném životě sklony ke každodennímu sadismu. S oblibou se k ostatním chovají špatně, jsou záměrně chladní nebo nejsou féroví, pokud mají pocit, že to nikdo nezjistí. Psychologové v šesti studiích s téměř 3000 respondenty z Evropy a USA zkoumali souvislost mezi masochismem a protispolečenským chováním. Mezi respondenty se neprojevily téměř žádné genderové rozdíly. Pouze pocit smutku byl pro masochistické ženy přitažlivější než pro muže. Vědci použili škály pro machiavelismus, každodenní sadismus a protispolečenské chování. Porovnávali také reakce na nepříjemné podněty, jako je hořká chuť či pálení v ústech způsobené velmi ostrým kořením nebo silným alkoholem, a zaměřili se na emoce, jako je smutek, strach a odpor.

DOI: 10.1111/jopy.12526

-red-