Online archiv

Autor: Jana Pokorná

Rohlík, auto, dům

Jana Pokorná, 4/2018_Info
Rozvoj řeči dítěte s narušenou komunikační schopností Renata Škaloudová, ilustrace Monika Šťastná Praha, Portál 2018 Když dítě nemluví, nedokáže se zapojit do společnosti, což vede k tomu, že je osamělé. Často také trpí záchvaty vzteku, protože jej druzí nechápou nebo ono nerozumí jim. Rodiče i učitelé pak často propadají pocitu, že je třeba skutečně intenzivní intervence, aby se dítě naučilo co nejvíce slov. A takto se může začít roztáčet začarovaný kruh, kdy se dítě může zablokovat. Logopedka Renata Škaloudová, která se práci s dětmi s narušenou komunikační schopností věnuje řadu let, sestavila hravý a zábavný metodický sešit, který tvoří materiály, jež využívá při práci s dětmi s mentálním postižením, s opožděným vývojem řeči a vývojovou dysfázií. V krátké úvodní části vysvětluje, jak s dětmi s narušenou komunikační schopností pracovat. Neměli bychom je do řeči tlačit, ale ani je podceňovat, tedy všeho s mírou.

Hry pro rozvoj všímavosti u dětí

Jana Pokorná, 4/2018_Info
Mindfulness pro děti 5–12 let Deborah M. Plummer Praha, Portál 2018 Schopnost všímat si svého vnitřního světa a vnímat ho je stejně důležitá jako schopnost vnímat, co se děje kolem nás. Techniky mindfulness by nám měly pomoci k tomu, abychom se naučili respektovat sebe sama, důvěřovat svým pocitům a věřit ve své schopnosti způsobem, jehož samotným vyučováním různých strategií dosáhneme jen těžko, v naprosté většině se nám to nepodaří. Deborah M. Plummer proto vytvořila řadu her, které mají dětem pomoci žít „tady a teď“, soustředit se na to, co cítí a prožívají. Hry poskytují zábavný způsob, jak získat povědomí o vážných věcech.

100 her pro rozvoj sebedůvěry a sociálních kompetencí

Jana Pokorná, 3/2018

Objevování dítěte

Jana Pokorná, 7/2017
Maria Montessori Praha, Portál 2017

Umělci v mateřské škole

Jana Pokorná, 10/2016
Ivana Rochovská, Dagmar Krupová Praha, Portál 2016

Ruce v hlíně

Jana Pokorná, 7/2016
Radka Rubešová, foto Kamila Rokytová Portál, Praha 2016

Šimonovy pracovní listy 24 Do přírody za zvířátky

Jana Pokorná, 5/2016
Kateřina Konvalinová, ilustrace Edita Plicková Praha, Portál 2016

Šest kroků ke zvládnutí ADHD

Jana Pokorná, 2/2016
Cathy Laver-Bradbury, Margaret Thompson, Anne Weeks a kol. Praha, Portál 2016

ŠPL 23 - Rozvoj slovní zásoby

Jana Pokorná, 6/2015
Marie Těthalová, ilustrace Jana Slavíková Praha, Portál 2015

Hry pro rozvoj psychomotoriky

Jana Pokorná, 5/2015
Lisa A. Kurtz Praha, Portál 2015

Dítě – váš partner ve výchově

Jana Pokorná, 3/2015
Jesper Juul Praha, Argo 2015

Logopedické hádanky

Jana Pokorná, 10/2014