Online archiv

Vydání: 10/2016

Nemá kožich na paty, je to anděl buclatý!

Ivana Smutná, 10/2016
Potřebujeme polystyrenovou kouličku průměru 5 cm, malou vatovou nebo polystyrenovou kouličku průměru 1,5 cm, jednu špejli, vlnu, koudel na vlásky, lepidlo Herkules, špendlíky, rozetku (papírovou podložku pod hrneček) na křídla.

Malá poznámka o vánočním cukroví

hech, 10/2016

Chléb a pečivo v našem jídelníčku

PhDr. Helena Chvátalová, 10/2016
Život bez chleba a pečiva si většina lidí neumí představit. Přesto se v posledních letech objevují tendence tyto potraviny ve stravě výrazně omezovat. Patří však mezi významné zdroje především sacharidů a některé druhy můžou být i zdrojem důležitých vitaminů, minerálních látek a také vlákniny, které máme my, Češi, často nedostatek.

Tři předvánoční dary

Mgr. Erika Faltysová, 10/2016
Čekání na Vánoce mám ráda. Předvánoční představy a plány. Co všechno letos stihnu, co dodržím, jakým způsobem budu dětem přibližovat vánoční tajemství. Předvánoční cesty a zastavení. Ve fantazii ukládám kousíčky obrazů a vzpomínek, které o Vánocích a předvánočním čase mám.

Vyhledávání tvaru

Mgr. Marie Těthalová, 10/2016
Najdi na každém řádku jeden tvar, který se liší od ostatních.

PRACUJEME S PORTFOLIEM DÍTĚTE

Simona Hochvaldová, 10/2016
Podle mého názoru by portfolio dítěte mělo být jeden z nejdůležitějších ukazatelů vývoje v rámci mateřské školy. Nejenže může posloužit rodičům i nám učitelům v případě řešení problému, ale zároveň jde o jakousi zpětnou vazbu naší práce s dětmi. Můžeme říci, co se nám povedlo, co ne a třeba se objeví nějaká „nová cesta“, prostředek k doplnění dalších informací o dětech, jejich snech a potřebách. Ze své praxe mohu říct, že jako obrovská pomůcka pro kvalitní dětské portfolio je spolupráce s rodiči, obrovská dávka empatie a chuť dozvídat se o dětech něco nového, něco víc, než se dozvídáme v průběhu běžného školního dne. Uvedu příklad, kdy jsem si povídala s maminkou holčičky předškolačky. Maminka se mě ptala, jak se dívence daří, co ve školce dělá, jak se chová. A protože jsem dívenku sledovala, znala její vyjadřování slovní i to „tvořivé“, byla jsem schopná říct, že se něco děje, že je v kolektivu velice úzkostná, bojácná a pořád klade otázky, na které vyžaduje odpověď. Načež maminka řekla, že stejná situace se opakuje i doma. Společně jsme potom všichni hledali cestu, jak holčičce pomoci. Díky záznamům, kresbám a sledování jsme byli schopni včas zachytit problém, který jsme předali dále odborníkům. Absolvovala jsem kurz arteterapie a prostřednictvím „výtvarna“ se mi daří o dětech dozvídat hodně, mnohdy i citlivých informací, které dítě řekne, sdělí, mohlo by se zdát, jen tak mimochodem, při tvořivé práci, kdy je uvolněné, klidné, v jiném prostředí. To by třeba mohl být nápad, prostředek, jak se o dětech dozvídat více. Za sebe mohu říci, že srdečný přístup k dětem, chuť zajímat se, být „zapálená“ do své práce, schopnost naslouchat, mohou vést k tomu, že díky dětskému portfoliu se o dětech budeme dozvídat více informací, které povedou k lepšímu pochopení dětské duše. Napadají mě možnosti, jak obohatit portfolio. Může to být výtvarná technika s prvky dramaterapie, tedy „společné vyprávění příběhu kresbou“, které je u dětí velmi oblíbené a ráda ho používám, dále pak sledování dětí při sebeobsluze, při komunikaci s kamarády, při volné kresbě, při chování v náročnějších situacích, při rozhovorech, hře. Upustila bych od hodnocení dětí, kdy se zakroužkuje číslo od jedné do pěti a tím je splněno. To nám neřekne nic, není to žádný ukazatel toho, jak dítě vnímá, jak se cítí .

Malé a velké děti v mateřské škole

Mgr. Marie Těthalová, 10/2016
Na říjnové konferenci pořádané PedF UK vystoupila se svým příspěvkem i významná česká psycholožka prof. Marie Vágnerová. Její vystoupení se týkalo aktuálního tématu, malých a velkých dětí v mateřské škole. Malými myslela už děti dvouleté, které se ve školkách objevují stále častěji.

PROČ BÝT VENKU

Monika Kovalská, 10/2016
ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ Výchova o životním prostředí (EVVO) znamená aktivní pobyt venku v přírodě, objevování, prožívání, zjišťování, to vše s ohleduplným přístupem k přírodě a všemu živému. Cílem je spoluzodpovědnost za stav přírody a místa, kde žiji, utváření citlivého vztahu k přírodě a ekologicky příznivá hodnotová orientace a tvořivý přístup v péči o přírodu.

Život bez fantazie je nebezpečný

Mgr. Marie Těthalová, 10/2016
ROBERT FULGHUM O tom, že žít život, který je předem nalinkovaný, a nepokusit se nikdy vybočit z daných cest, není dobrý nápad, o tom, že když se ztratíte, je to fajn, protože vás mohou najít, i o učitelkách a učitelích mateřských škol, kteří jsou jeho hrdiny. O tom všem jsem si povídala s Robertem Fulghumem.

Laboratoř dětských duší

10/2016
Dovolujeme si tímto textem vyjádřit k tématu vzdělávání dvouletých dětí v mateřských školách. Reagujeme tak na říjnový rozhovor s názvem Dvouleté děti jsme v mateřské škole měli vždy.

Z vaší praxe

Dagmar Amlerová, 10/2016
Vážená redakce, posílám ukázky podzimních skřítků, které děti vytvořily díky vašemu námětu v časopise. Děti práce bavila, pracovaly samostatně, proto je každý skřítek jiný. Děkujeme za náměty

Úspech detí z Mateřské školy Pouzdřany

Bc. Růžena Harmáčková, 10/2016
Skvostem zahrady naší školy je krásně vzrostlý, téměř 120 let starý strom jasan. Během dubna se děti Mateřské školy Pouzdřany s chutí zapojily do výtvarné soutěže nazvané Ohrožená příroda naší Země na téma Památné stromy a aleje v našem okolí. Soutěž pořádalo Středisko volného času Břeclav. Strom dává dětem možnost pozorovat svou proměnlivost v každém ročním období. Díky své vzrostlé koruně je možné pod ním odpočívat, vyhledávat stín a prožít krásné chvilky při čtení pohádkových příběhů o přírodě. Děti vytvořily za pomoci pedagogů kopii našeho stromu různými technikami. Dne 6. 5. 2016 se některé děti v doprovodu rodičů zúčastnily předávání cen a vernisáže výrobků v Duhovce - Středisku volného času Břeclav. Děti třídy Berušek se umístily na 2. místě se svou prací Strom života v kategorii Prostorové práce. Obdržely krásný diplom za kolekti ní práci pro celou třídu. Nechyběly ani drobné dárečky. Všichni měli velkou radost, že se nám podařilo umístit na tak krásném místě mezi velkou konkurencí. Dětem, ale hlavně asistentce pedagoga Janě Štěpaníkové, patří velký dík za výborný nápad. Tato soutěž podpořila ekologické myšlení dětí a vztah dětí k přírodě.