ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA KAŽDÉHO POČASÍ Výchova o životním prostředí (EVVO) znamená aktivní pobyt venku v přírodě, objevování, prožívání, zjišťování, to vše s ohleduplným přístupem k přírodě a všemu živému. Cílem je spoluzodpovědnost za stav přírody a místa, kde žiji, utváření citlivého vztahu k přírodě a ekologicky příznivá hodnotová orientace a tvořivý přístup v péči o přírodu.

Placená zóna

Monika Kovalská