Boj o dítě? Zkuste asistované kontakty!

Nevíte s bývalým manželem či partnerem, jak si co nejšetrněji a nejohleduplněji předávat děti při střídavé péči? Je předávání dětí ve vašem případě situací plnou stresu, napětí, křiku a pláče či psychosomatických obtíží u všech zúčastněných? Nejste schopni se s partnerem v klidu dohodnout, jak, kdy a kde si děti předávat? Rozstěhovali jste se s otcem či matkou svého dítěte těsně po jeho narození? Byl jeden z rodičů třeba ve výkonu trestu nebo v zahraničí a těžko hledá k dítěti cestu? Asistované kontakty či zvykací režim pro vás může být efektivní a vlídnou pomocí, která mírní silné emoce za pomoci odborníka.

Rozchod či rozvod rodičů a nastavování péče o děti je dnes častým jevem. Záleží pouze na rodičích, zda se pokusí tyto napjaté okamžiky zmírnit a dostat na rovinu jednání zdravě vyspělých dospělých, či zda podlehnou vlivu nezpracovaných emocí směrem ke druhému z rodičů a neuvědomují si, že nejvíce tím ubližují dítěti. Pomoci mohou asistované kontakty.  

Jak na to? 

Pokud přicházíte sami a dobrovolně, domluvíte si ve vámi vybrané organizaci osobní schůzku. Popíšete vaši aktuální rodinnou situaci, a pokud dojdete k závěru, že asistovaný kontakt je pro vás tím pravým řešením, následuje dotaz směrem k vašemu bývalému partnerovi, zda by byl ochotný smluvit si ve vybrané organizaci osobní schůzku. Pokud jsou vaše partnerské rozepře hluboké a není vám příjemné být společně v jedné místnosti, proběhne úvodní schůzka s každým z vás zvlášť, jinak je vhodnější rodiče pozvat ke schůzce společné. Během této schůzky si odborný pracovník (či odborní pracovníci, neboť asistované kontakty často zaštiťují odborníci dva) vyslechne přání vás obou a stanoví očekávání, průběh a cíl asistovaných kontaktů. Jsou-li mezi vašimi přáními a očekáváními rozpory, snaží se s oběma stranami hovořit tak dlouho, dokud se nenalezne kompromis. V rámci této dohody se proberou opravdu i ty nejmenší detaily průběhu asistovaného kontaktu, tj. přesné termíny a časy příchodu a odchodu. Případně, pokud se rodiče nechtějí osobně setkat, tak i strategie dřívějšího příchodu, např. o 15 minut, jednoho z rodičů, který dítě předá odborným pracovníkům a odejde. V domluvený čas, který respektuje patnáctiminutový odstup od příchodu rodiče prvního, přichází rodič druhý, který v dané organizaci tráví s dítětem domluvený čas.  

Mezi další nezbytné detaily patří shoda na délce asistovaného kontaktu a také nad řešením neočekávaných situací, např., že dítě bude plakat, bude chtít odejít dříve atd. V takovém případě platí, že i tyto situace jsou ošetřeny s oběma rodiči předem. Obecně platí, že ochrana dítěte a jeho psychického stavu je na prvním místě, délka asistovaného kontaktu se řídí podle stavu a reakcí dítěte a odborný pracovník má vyhrazené právo kontakt případně ukončit dříve a postupně pak prodlužovat.  

Opatrný dohled 

Nyní následuje individuální schůzka s matkou, individuální schůzka s otcem a individuální schůzka s rodičem, který má dítě svěřené do péče, a dítětem, které přivede. Cílem těchto setkání je probrat, jak bude daný rodič dítě na asistovaný kontakt vhodně připravovat, jak s ním bude o druhém z rodičů hovořit, jaké hračky, případně sladkosti, svačinu, pití, mu  přinese tak, aby to bylo v souladu s výživovými zvyklostmi dítěte a souhlasem druhého rodiče. Úkolem individuální schůzky s dítětem za účasti hlavního pečujícího rodiče je, aby se dítě seznámilo s prostředím, s odbornými pracovníky, se sociálním zázemím a obecně prostředím herny a prostor, kde se setkání bude uskutečňovat. K dispozici zpravidla rodičům bývá také kuchyňka či další místnost, ve které může druhý rodič během setkání setrvat. Zcela zásadní věcí, kterou je nezbytné mít stále na mysli, je skutečnost, že v první řadě se vždy vše odvíjí od věku a zvyků dítěte a kvality vztahu k rodiči, který nemá dítě ve výhradní péči. 

Během asistovaného kontaktu je v herně s rodičem a dítětem odborný pracovník, zpravidla psycholog, psychoterapeut, sociální pracovník, který sedí opodál, aby měl rodič s dítětem soukromí, probíhá-li vše bez problémů. Nebo naopak pomáhá dítěti či rodiči s navázáním kontaktu, s přirozenější nabídkou her, kterých se třeba zpočátku také účastní a postupně z procesu ustupuje.  Pokud vám asistovaný kontakt nařídí soud či OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), postup je stejný a liší se pouze to, že na úvodní schůzce s oběma rodiči je i zástupce OSPODu. 

Placená zóna

Šárka Kubcová