Psychologický medailon: Profesor Philip George Zimbardo

Tento (v mnoha oblastech) světově proslulý americký psycholog se většině lidí pravděpodobně ihned spojí s kontroverzním vězeňským experimentem, který narazil na nejednu etickou hranici. Víte ale také to, že se velmi rád zajímá o dění v České republice, kterou osobně navštívil ještě v její československé podobě roku 1968? Dokonce několikrát obohatil i náš časopis Psychologie dnes o vlastní vědecké poznatky a příspěvky.

Muž mnoha zájmů, témat a oblastí působení se narodil 23. března 1933 v chudé čtvrti Bronx v New Yorku. Navzdory tomu, že pocházel z rodiny italských imigrantů, kteří neměli vzdělání, se stal vědcem uznávaným po celém světě. Právě jižní Bronx dal vzniknout Zimbardovu zájmu o problematiku zla, agrese a násilí.

Jeho kariérní dráhu nastartoval televizní pořad s názvem Objevování psychologie, v němž seznámil veřejnost s oborem psychologie a s polem její působnosti.

Nejvíce se však proslavil zřejmě experimentem, který spadá do vězeňské psychologie, a jehož realizace se započala na Stanfordské univerzitě 14.srpna roku 1971. Náhodně vybraní studenti byli rozděleni na 12 „bachařů“ a 12 „vězňů“, kteří měli v uměle vytvořené věznici ve sklepě univerzity dodržovat určitý režim a pravidla. Experiment se však vymknul kontrole a musel být nakonec ukončen předčasně kvůli nebývalé sadistické krutosti „dozorců“ a psychicky zdeptaným „vězňům“. Zimbardo tak poukázal na významný vliv sociálních rolí a moci, i na jiné jevy jako je např. naučená bezmocnost nebo na způsob, jak se z „normálních“ slušných lidí mohou stát krutí násilníci. Budiž nám tento objev jakýmsi mementem.

Věnoval se však i řadě dalších témat, jako jsou změny postojů či kognitivní disonanci, tedy nesouladu mezi postoji a realitou. Profesor Zimbardo je také zakladatelem Kliniky stydlivosti, kde se věnuje výzkumu tohoto tématu. Přednášel i na řadě univerzit: Yale, Columbia nebo New York University. Je autorem zhruba 300 odborných textů a prací. Jedna z jeho nejpopulárnějších knih, ve které se opět věnuje otázce, jak vzniká zlo, je titul z roku 2007: Luciferův efekt – Jak se z dobrých lidí stávají lidé zlí.

Roku 2002 vykonával čestnou funkci prezidenta Americké Psychologické Asociace (APA) a v roce 2005 byl zvolen také jako předseda Rady prezidentů amerických vědeckých společností. V tomtéž roce získal během vydání další jeho knihy Moc a zlo cenu, kterou založil Václav Havel – cenu Nadace VIZE 97.

Profesor Zimbardo dnes (od roku 1968) přednáší již pouze na Stanfordské universitě, kde je také vedoucím Centra pro studium psychologie terorismu. Jeho současnou ženou je psycholožka Christine Maslach, která proslula tím, že jako první zkoumala a popsala syndrom vyhoření v pracovní sféře. Mají spolu dvě děti.

Mgr. Pavlína Doležalová


Časová osa / Život v datech:

1933 - narodil se

1958 – sňatek s Rose Abdelnour (rozvod 1969)

1959 – obhájení doktorátu na Yale University

1972 - oženil se s Christinou Maslach

1971 – stanfordský vězeňský experiment

2002 - prezident Americké Psychologické Asociace

2003 – Nobelova cena

2005 – udělena cena Nadace VIZE 97

2015 - Kurt Lewin Award