Poznejte děti úplňku

Znát autismus nestačí. Nový videokurz předvádí učitelkám v mateřských a základních školách, jak rozpoznat přicházející autistický záchvat a uklidnit děti dřív, než se vůbec začnou vztekat.

Poruchou autistického spektra – tedy autismem a jemu podobnými poruchami – trpí v západním světě přibližně každé sto padesáté dítě. V Česku jde zhruba o dva tisíce předškoláků. Podle údajů získaných sdružením Děti úplňku toto číslo pochází z evidence žádostí o příspěvky na péči, takže v něm chybí jak děti, které nikdo nediagnostikoval, tak ty, které oficiální diagnózu mají, ale rodiče na jejím základě o příspěvek nežádali. 

A pokud bude evropská psychiatrie následovat americký trend, podstatná část dětí, které v dnešní době kritéria pro diagnózu splňují, zůstane v budoucnosti bez ní. Změna definičních znaků autismu v novém vydání „Bible psychiatrů“ (oficiálně nazývané DSM-5) se totiž v praxi projevuje asi o třetinu nižším zastoupením těch, kteří tuto diagnózu naplní. 

 

Pohledem rodičů 

Děti s poruchami autistického spektra se od těch ostatních neliší kvalitativně, nemají žádný specifický gen nebo jiný biologický znak, který by jejich „autističnost“ jednoznačně určoval. Zvýšení citlivosti k frustraci dětí a prohlubování schopnosti vhodně reagovat není jen službou dětem s poruchou autistického spektra, ale úplně všem. Problematicky se totiž občas zachovají i děti, které psychiatrie označí za zdravé – stejně jako ty, jejichž diagnostikou se nikdo nezabýval.  

Placená zóna

Vojtěch Pišl