Online archiv

Autor: Vojtěch Pišl

Poznejte děti úplňku

Vojtěch Pišl, 3/2021
Znát autismus nestačí. Nový videokurz předvádí učitelkám v mateřských a základních školách, jak rozpoznat přicházející autistický záchvat a uklidnit děti dřív, než se vůbec začnou vztekat.

Dát si v klidu kafe

Vojtěch Pišl
Naladění rodičů ovlivňuje dítě víc než okolní svět. Potvrzují to objevy vědeckých kapacit i zkušenosti obyčejných smrtelníků.

Když dětem chybí spánek…

Vojtěch Pišl, 10/2019
Pamatujete si, v kolik hodin jste jako malí usínali? S největší pravděpodobností dřív než vaše děti – a později než vaši rodiče. Jenže vstáváme pořád stejně, a tak si ze spánku ukrajujeme.

Hledání depresivních genů

Vojtěch Pišl, 10/2019
Dlouho se zdálo, že genetická analýza by mohla pomoci zjistit, na jaký typ deprese se hodí jaká léčba. Letošek však přinesl velké zklamání. Dvacet let udávaný modelový příklad genetického výzkumu v psychiatrii obnášel množství drahých a bezvýsledných návazných studií, publikační zkreslení a šíření mylných, povrchních vysvětlení psychopatologie.

Sherlock Holmes a neurověda

Vojtěch Pišl, 12/2018
„Mou nejobecnější strategií je zkoumat neurologickou dysfunkci způsobenou změnou v malé oblasti pacientova mozku a ptát se: Proč se u tohoto pacienta objevují takové podivné příznaky? Co nám tyto symptomy mohou říci o fungování běžného mozku? Může nám pečlivé studium takových pacientů pomoci vysvětlit, jak činnost stovky miliard nervových buněk v mozku dává vzniknout bohatství naší vědomé zkušenosti?“ ptá se známý neurovědec V. S. Ramachandran, rodák z Indie působící již léta v USA.

Manifest za výjimky pro Honzíka

Vojtěch Pišl, 9/2018
Představte si docela obyčejného Honzíka ze čtvrté třídy, kterému to ve škole nejde. Učí se pomalu, občas nedává pozor, někdy dělá chyby v diktátech, někdy v matematice. Někdy prý navíc zlobí, říkala paní učitelka.

V léčebně proti své vůli

Vojtěch Pišl, 11/2018
Psychiatři chrání naše duševní zdraví, ale právníci naši svobodu. Jak nakládat se situacemi, kdy jsou tyto dvě věci v rozporu?

DysHelper pomáhá dyslektikům

Vojtěch Pišl, 10/2017
Ve společnosti postavené na psaných textech je dyslexie zásadním problémem. Psychologové a pedagogové se ji snaží napravovat, ale vnímání člověka změnit neumějí. Informatička a neurovědkyně Tereza Pařilová postupuje opačně – místo aby měnila dyslektiky, upravuje texty. Její unikátní aplikace přizpůsobuje psanou podobu češtiny na míru individuálním potřebám konkrétního člověka

Melatonin: mezi lékem a hrozbou

Vojtěch Pišl, 12/2017
Melatonin – hormon, který velmi úzce souvisí s navozováním spánku. Dobrý sluha, ale zlý pán. Vhodně dávkovaný může být pro některé pacienty trpící nespavostí skvělou volbou, podobně jako sádra u pacientů se zlomeninou. Nahodilá konzumace melatoninových tablet z e-shopu ovšem často připomíná důkladné zabetonování paže s představou, že pevnější beton musí být lepší než sádra.

Poznáme sexuální deviaci podle magnetické rezonance?

Vojtěch Pišl, 9/2017
Kdysi, v časech předpsychologických, se rozvíjela frenologie, která se snažila poznat potenciálního násilníka podle velikosti a tvaru lebky. Jedním z cílů takového snažení bylo potenciálním zločincům dopředu protispolečenské chování znemožnit: možné sklony ke kleptomanii „léčit“ useknutím ruky, intriky vyříznutím jazyka. Frenologie úspěšná nebyla. Jsme na tom dnes, obdařeni sofistikovanými zobrazovacími technikami, lépe?

JAK SE DĚDÍ NEŠTĚSTÍ

Vojtěch Pišl, 2/2017
„Kdybych byl ředitel zeměkoule, nechal bych každý pár před otěhotněním povinně psychologicky vyšetřit, zda je schopný vychovat dítě.“ - Toto řekl u vína můj terapeutický mentor. Zeměkoule však žádného ředitele nemá, stejně jako neexistují normy pro ideální rodiče. V poslední době se nicméně objevují vědecké poznatky, které potvrzují důležitost psychického zdraví rodiče nejen pro duševní, ale i tělesný vývoj dítěte.

Skepse, nebo sázka na jistotu?

Vojtěch Pišl, 12/2015
4. část Neurofeedback: fakta versus mýty