Aktivní imaginace

Metoda aktivní imaginace má své místo v prostředí psychoterapie už od dob Carla Gustava Junga. Do té doby pracovala psychoanalýza nejčastěji se snovým obsahem a symboly nevědomí. Jung však tento materiál považoval za poněkud pasivní. Proto přišel s metodou aktivní imaginace, která umožňuje aktivně vynést nevědomé obsahy mysli na povrch. Přínos metody je podle něj především ten, že v bdělém stavu může mezi nevědomím a vědomím vznikat dialog a obě složky naší psychiky mohou dosahovat většího souladu. Nástroje, jimiž lze v imaginaci pracovat, jsou podle Junga práce s vnitřními obrazy a slovy nebo výrazový pohyb. V dnešní době imaginaci využívají nejčastěji psychodynamicky orientovaní psychologové. A jak to probíhá? V řízené imaginaci si klient postupně představuje rozličné motivy – louky, obydlí, zvířata apod. – a s těmito obrazy se pak pracuje tak, že do zdánlivě neutrálních motivů nevědomí klient vstupuje se svou symbolikou. Výsledkem je pak tzv. denní sen, který klient průběžně vypráví svému terapeutovi. Ten mu může pomoci nastalé snové situace rozklíčovat, čímž může dojít i k řešení symbolizovaných konfliktů nevědomí. Imaginace sama o sobě ale může být i metodou relaxační a prostředkem vlastního sebepoznání a seberozvoje. Práce s fantazií podporuje kreativitu a rozvíjí ji. Pomocí imaginace můžeme sami na sebe pozitivně působit, kdekoli se nám zachce. Můžeme si vytvořit nějakou svou fantazijní představu (například příjemné místo), které si budeme představovat při stresové zátěži. Můžeme tak pracovat i s nespavostí nebo s úzkostmi. Fantazie je totiž bezpečný prostor, kde si lze nacvičovat nepříjemné situace a zvykáním si na ně snižovat naši fyziologickou reakci na ně. Ve své fantazii můžeme pracovat i s představami činností, které aktuálně nemůžeme provádět, ať je to vlivem koronavirových restrikcí, nebo třeba zraněním a momentální indispozicí. Samotná představa činnosti pomáhá zlepšit naše dovednosti. Tento efekt imaginace je zkoumán především u sportovců, kteří vlivem okolností nemohou aktivně trénovat. Výhodou imaginace je, že ji můžeme provádět na libovolném místě, podle toho, k čemu ji chceme využít. Ale jako relaxační techniku je nejlepší provádět ji v bezpečném a příjemném prostředí, aby tělo i mysl mohly být uvolněné.

Kristýna Fílová