Xbox coaching: Výchova jako ve videohře

Rodiče přirozeně chtějí svému dítěti pomáhat i v jeho sportovním rozvoji. Ale ne každá forma předávání znalostí a zkušeností vede ke skutečnému růstu.


Ve sportu, specificky pak v komunikaci mezi rodiči a mladými sportovci, existuje jeden zajímavý koncept. Říkáme mu „Xbox coaching“. Když totiž hrajete na Xboxu (či jiné herní konzoli), máte plnou kontrolu nad tím, co děláte. Pokud kupříkladu ovládáte hokejového hráče, můžete mu přikázat, aby zabrzdil, přihrál, vystřelil – prostě cokoli, co v tu chvíli považujete za vhodné.


Slepé plnění příkazů

Přesně tuto míru kontroly si někdy uzurpuje rodič na tribuně při zápasech svého dítěte. Pokřikuje na něj „Nahraj! Střílej! Vracej se! Jdi dopředu!“, jako by šlo o postavu ve videohře. Od toho termín „Xbox coaching“. A tento specifický komunikační styl s sebou přináší problém v předávání znalostí. Když totiž mladý sportovec neustále dostává „z vnějšku“ řešení, která pouze slepě následuje, nerozvíjí to jeho vlastní samostatné schopnosti. Rozvíjí to pouze jeho dovednost plnit příkazy. Jde o upřednostnění krátkodobého zisku na úkor dlouhodobého pohledu na věc.

Placená zóna