Online archiv

Vydání: PD 04/2022

Jsme tím, co přenášíme

PD 04/2022
Když se řekne mezigenerační přenos, většině lidí pracujících ve zdravotnictví se vybaví trauma, útisk, zneužívání. Lze však přenášet i něco jiného, například odolnost, víru či lásku?

Nebát se strachu

PD 04/2022
Psychoterapeutka Věra Roubalová Kostlánová na kazuistice ze své praxe ukazuje, jak pracuje s transgeneračním přenosem traumatu, a nabízí též pohled na to, co při terapii rezonuje v ní samé.

Xbox coaching: Výchova jako ve videohře

PD 04/2022
Rodiče přirozeně chtějí svému dítěti pomáhat i v jeho sportovním rozvoji. Ale ne každá forma předávání znalostí a zkušeností vede ke skutečnému růstu.

Jsme tu, na malou chvíli

PD 04/2022

Být lidský se počítá

PD 04/2022
Farářka Sandra Silná o překonávání odkazu normalizace

Vykročit z mlčení

PD 04/2022
Yvonne Poncet-Bonissol v knize Rodinná tajemství analyzuje mechanismus rodinných traumat a zkoumá různé cesty k osvobození.

K traumatům, esencím a duchovním polím

PD 04/2022
Terapeut Radim Ress hovoří o horizontále vědomí a vertikále nevědomí, o profánním a posvátném, popisuje vzájemné působení těchto dvou rozměrů a nastiňuje možnost nalézání netušených životních zdrojů

Genealogie a hledání identity

PD 04/2022
Jak nám může pátrání po předcích pomoci v nacházení toho, kým jsme?

Rodinné trable na stříbrném plátně

PD 04/2022
Pokud se nebudeme soustředit na filmové zpracování transgeneračního traumatu jen ve spojitosti s holokaustem, ale zaměříme se kromě celospolečenských otázek i na užší rodinné problémy a jejich mezigenerační dynamiku, najdeme v nejnovější nabídce kin pozoruhodné snímky.

Uměním proti krutému dědictví

PD 04/2022

Válka na Ukrajině a holokaust

PD 04/2022
Lze se při pomoci uprchlíkům z Ukrajiny inspirovat dědictvím holokaustu? Co můžeme udělat pro to, abychom negativní dopad nynějšího ukrajinského konfliktu v budoucnosti omezili? A jaký vliv na mezigenerační přenos traumatu má mlčení? Místopředseda pražského Rafael Institutu Martin Mahler nabízí svou zkušenost.

Moudrost traumatu

PD 04/2022
Kanadsko-maďarský lékař a spisovatel Gabor Maté je uznávaný odborník, jehož otevřené srdce a neposuzující přístup mu umožňují empaticky se nořit na samé dno lidské bolesti. Dokumentární film Moudrost traumatu nabízí pohled na jeho názory a celoživotní práci.