K traumatům, esencím a duchovním polím

Terapeut Radim Ress hovoří o horizontále vědomí a vertikále nevědomí, o profánním a posvátném, popisuje vzájemné působení těchto dvou rozměrů a nastiňuje možnost nalézání netušených životních zdrojů

Kulturu dnešní doby ovládají představy převážně materialistického ražení. Vzdor tomu jsou lidé konfrontováni s fenomény duše a ducha, které nepocházejí z materiálního aspektu tohoto světa. Kulturní materialismus se odráží i v jednolitém modelu psýché, který hlásá jednotné vědomí kolem jednoho středu. Je to model zaměřený na tento svět a takto i normativně působí. Stává se konceptem vnímání. To má ovšem závažné důsledky: všechno, co nevyhovuje nadvládě dospělého vědomí a jeho domnělé všemoci, se nazývá patologickým nebo je vyhoštěno do „magického předvědomí“. Působení jednotného modelu zplošťuje krajinu duše, jež vysychá v bezbřehou pustinu.

Placená zóna