Jung pro psychologii znovu objevil duši

Švýcarský lékař, psychoterapeut a zakladatel analytické psychologie Carl Gustav Jung je dodnes inspirativní osobností. Pro jedny zůstává vizionářem, který obhájil důležitost spirituality, pro druhé naopak člověkem, který svým přístupem svedl psychologii z vědeckých pozic. Základní Jungovy myšlenky přibližuje terapeut a básník Adam Borzič.

Jakými inovativními myšlenkami obohatil Jung psychologii v době, kdy působil?

Předesílám, že nejsem jungiánský analytik, takže se na téma dívám jako člověk, který je ovlivněn jungiánskou psychologií, řekněme, zvenčí. Přesto mě Jung ovlivnil silně a mohutně. Myslím si, že to, co je u Junga epochální pro jeho dobu, ale v jistém smyslu to platí i nadále, je to, že nevědomí není jenom personální, ale i kolektivní. V určité rovině jsme všichni propojení. To je jeho základní tvrzení. Tím také rozšiřuje pole psychoanalýzy, ze které jako Freudův korunní žák vycházel. Přeznačuje tak jeden ze základních dynamismů. Vnímám tuto jeho myšlenku stále jako velmi odvážnou a nekonformní.

Placená zóna