Být ukotven v realitě

O pozici transakční analýzy na terapeutickém poli a o jejích přínosech a využití v nejrůznějších oblastech hovoří prezidentka České asociace transakční analýzy RADMILA PIKOROVÁ.

Základní, ale důležitá otázka na úvod: co je to transakční analýza?

Je to psychologický směr, který zahrnuje velmi propracovanou teorii osobnosti a teorii komunikace. Psychoterapeutická metoda, která pomáhá porozumět tomu, jak funguje osobnost člověka v různých situacích, proč se například některé věci v životě opakují. Umožňuje pružně formulovat klientovy potřeby a cíleně volit vhodné intervence.Jako první rozpracoval myšlenky transakční analýzy Eric Berne na základě svých výzkumů a klinické praxe. Transakční analýza vychází ze tří filozofických předpokladů: zaprvé lidé jsou OK, to znamená, že každý jedinec má svoji hodnotu, nikdo nikomu není nadřazen. Zadruhé každý člověk může myslet a je schopen učit se a měnit se. Zatřetí lidé mohou dělat rozhodnutí a utvářet svůj vlastní osud. Za svá rozhodnutí jsou zodpovědní. 

Práce každého transakčního analytika vychází z těchto předpokladů a je postavena na rovnocenném vztahu s klienty, jejž můžeme stručně vyjádřit výrokem „Já jsem OK, Ty jsi OK“. 


Transakční analýza pracuje s takzvanými ego-stavy. Můžete o nich něco říct?

Ano, tyto modely využíváme při popisu osobnosti člověka. Ego-stav je stav našeho já v určité chvíli a můžeme si ho představit jako soubor vzájemně propojených myšlenek, pocitů a způsobů chování. Podle toho, odkud tento soubor pochází, rozlišujeme ego-stav rodičovský, dětský a dospělý. Rodič v sobě obsahuje projevy chování, myšlení a emocí, které jsme nekriticky převzali od svých rodičů a lidí, kteří pro nás byli významní. Dítě obsahuje myšlenky, pocity a chování, které vznikaly během našeho vývoje v dětství. Pokud jsme v ego-stavu Dospělého, naše myšlení, prožívání a chování odpovídá situaci „tady a teď“, jsme ukotveni v realitě, reagujeme adekvátně. 

Placená zóna