Psychologické hry

Transakční analýza je propracovaná teorie osobnosti, sociálního chování a komunikace. Celosvětově se využívá v psychoterapii, poradenství, edukaci a organizacích. Jedním z jejích pilířů je rozbor psychologických her, které přibližuje psycholožka RENATA NOVOBÍLSKÁ.

Životní pozice a chování

Naše chování, vztahy s lidmi a styl komunikace se odvíjejí od toho, jak vnímáme sami sebe, lidi kolem a svět, v němž žijeme. V transakční analýze hovoříme o takzvané životní pozici, která vyjadřuje náš postoj k sobě a k ostatním a vzniká na základě zkušeností s nejbližšími osobami především v raném dětství, kdy si vytváříme základní přesvědčení o sobě a o druhých. Rozeznáváme celkem čtyři životní pozice: Pokud jsou naše zkušenosti převážně pozitivní, vytváří to v nás důvěru v sebe a v okolí a vede nás to k pocitům vlastní hodnoty i hodnoty ostatních. V terminologii transakční analýzy vzniká základní životní pozice „Já jsem OK, Ty jsi OK“ (někdy zkráceně Já+Ty+, kdy slůvko Ty vyjadřuje vztah k ostatním). Z této pozice jsme schopni vytvářet rovnocenné vztahy a komunikovat transparentně bez manipulací a s respektem vůči sobě i ostatním. 

Pokud jsou naše zkušenosti negativní nebo rozporuplné, pocit vlastní hodnoty a důvěry v sebe i v okolí je narušen a vytváří se v nás jedna z následujících „minusových“ životních pozic: Já−Ty+, Já+Ty−, Já−Ty−. 

Člověk v pozici Já−Ty+ má zkreslené sebepojetí a věří, že ostatní mají větší schopnosti a moc. Je závislý na jejich hodnocení, a proto má tendenci se jim ve vztazích pasivně přizpůsobovat. Komunikuje nejednoznačně, bojí se vyjádřit svoje odlišné názory, neumí říkat „ne“ a vyhýbá se konfliktům. Typické věty: „Jak byste to řešila na mém místě vy?“, „Vůbec nevím, co mám dělat.“

Placená zóna