Freud, Dalí a blázni

Psychoanalýza sehrála, jak je dobře známo, významnou roli v surrealistickém hnutí. Příklon k freudismu a komunismu, který v období po první světové válce pozorujeme mezi umělci, byl součástí rebelie proti establishmentu. Řada příslušníků nejmladší generace se totiž cítila být zrazena dosavadními institucemi, ideologiemi a reprezentanty oficiální kultury. Proto se obrátili pro inspiraci k francouzskému symbolismu pozdního 19. století, s nímž sdíleli zaujetí pro lidské nevědomí, sny a psychický automatismus. Důraz surrealistů na iracionalismus proti racionalismu předchozí éry se zdál být přirozenou odpovědí na jimi prožívané problémy.

Placená zóna