Kdo všechno se účastní terapie?

Ukázka z knihy Alana Linnéra a Anderse Nymana Láskyplná setkávání názorně přibližuje kontakt páru s terapeutem, případně se dvěma terapeuty.

Na terapii

V této kapitole se zamyslíme nad tím, co vlastně obnáší setkání páru s terapeutem. Kdo se v místnosti nachází, jak ve faktickém, tak v přeneseném smyslu slova? A jak pár a terapeut přistupují k problémům, se kterými klienti přicházejí? Terapeut často musí počáteční formulace podrobit zkoumání a objevovat, co se za nimi skrývá. Někdy je třeba je přeformulovat, aby se s nimi obě strany dokázaly ztotožnit.

Zastavíme se také u součinnosti terapeutů – v případě, že se pár setkává se dvěma terapeuty – a u toho, jak se terapeuti během sezení vyrovnávají se vzájemnými odlišnostmi. Zabýváme se dalšími aspekty těžko uchopitelného pojmu empatie a také otázkou terapeutovy neutrality. Zdržíme se i u čím dál častější okolnosti, kdy má jeden z manželů, kteří za námi přicházejí, diagnostikovanou nějakou poruchu. Diagnózy mívají někdy tendenci stát se ve vztahu jakousi třetí stranou. Nakonec probereme etické aspekty a kodexy chování jak pro klienty, tak pro psychoterapeuty.

Placená zóna

Související články