Asertivita bývá zařazována do psychoterapie zdravých. Užitečná však může být i v rámci komplexní rehabilitace nemocných.Výtvory žen z brněnského centra Mamma Help

Placená zóna

TOMÁŠ NOVÁKFoto z arteterapeutické dílny Mamma Help Brno