Feminismus dnes

Je feminismus v době, kdy ve vyspělých zemích mají ženy stejná občanská práva jako muži, mohou vést firmy, ministerstva i stát, už jen uměle oživovaným dinosaurem? Kdo je přesvědčený, že feministické hnutí vedou z gruntu neatraktivní a se svým osobním životem nepříliš spokojené ženy, bude mít při náhodném kliknutí na www.feministky.com (který se sám označuje za nejdůvěryhodnější portál pro emancipované ženy) pocit, že právě našel důkaz. Hned na úvodní straně totiž najdeme ideový program (viz rámeček). Reakce na sebe nedala dlouho čekat, stačí kliknout na stopfeminismu.cz, kde se můžeme mimo jiné dočíst, že feminismus „ve jménu rovnosti žen potlačuje v samotných ženách jejich ženskou stránku a nabízí jim svět, v kterém se sami nemusí cítit vůbec šťastné. Pod pojmem rovnost žen se v podání feminismu skrývá stejnost. Jenže většina žen netouží soupeřit s muži a vítězit nad nimi v mužském světě. Touží spíše najít spokojenost a souznění, jak se svým partnerem, tak v rámci celé rodiny a blízkého okolí.“ Spisovatelka a feministka Eva Hauserová na svém blogu o stránkách feministky. com říká: „Koukla jsem se tam a je to úplně jasně recese, humor, nadsázka (Zákaz nošení sukní…), možná odreagování momentální naštvanosti na mužského, ale to je tak všechno.“ A o autorce antifeministické stránky, modelce Dominice Hužvárové si více méně myslí, že v dobré víře a kvůli vlastní neinformovanosti jim vděčně skočila na špek. „Aby bylo jasno, na rozdíl od mnohých feministek se nedomnívám, že všechny psychické rozdíly mezi dívkami a chlapci se dají setřít výchovou. Ale na druhé straně si taky rozhodně nemyslím, že model ženy v domácnosti a muže živitele odpovídá našim genům a biologii,“ uzavírá Eva Hauserová. Tomu, jak skutečně vypadá dnešní feminismus a oč feministky usilují, se budeme věnovat v některém z podzimních číslech Psychologie dnes.

Placená zóna

red