Malí muži berou méně

Přes všechna antidiskriminační opatření se stále ukazuje, že už samotný vzhled může znamenat kladné, či záporné body na socioekonomickém žebříčku. Potvrdila to britská studie publikovaná v British Medical Journal. Zejména ženy s vysokým BMI (body mass indexem) a muži s malým vzrůstem jsou znevýhodněni oproti lidem štíhlejším a vyšším. Studie ukázala, že ženy s nadváhou mají výrazně nižší příjmy a častěji jsou v domácnosti, muži s menším vzrůstem mají nižší vzdělání, tím pádem i méně kvalifi kovanou práci a menší příjmy. Studie pracovala s daty 119 669 mužů a žen britského původu ve věku 37–73 let. Cílem bylo zhodnotit kauzální souvislost mezi tělesnou výškou a BMI a následujícími pěti parametry socioekonomického stavu: věk při dokončení denního studia, úroveň dosaženého vzdělání, třída zaměstnání dle kvalifi kace, roční příjem domácnosti a Townsendův index deprivace (chudoby). Ukázalo se například, že zvýšení tělesné výšky o 1 směrodatnou odchylku (6,3 cm) znamenalo významně delší dobu denního studia, o 12 % vyšší pravděpodobnost zaměstnání s vyšší kvalifi kací a o 1130 liber vyšší roční příjem domácnosti. Tato souvislost byla výraznější u mužů. Geneticky dané zvýšení BMI o 1 směrodatnou odchylku (4,6 kg/m2) bylo spojeno s významně nižším ročním příjmem domácnosti a vyšší mírou deprivace, a to pouze u žen.