HRAJEME SI SPOLU aneb výchova řeči dětí a rodičů

Vlastimila Kazdová Ostrava, Montanex 2004, 78 s.V některých rodinách má dítě dobré podmínky pro rozvoj řeči a vždy se najde někdo, kdo je ochotný si povídat, přečíst pohádku na dobrou noc. Jinde nechybí dobrá vůle, ale rodiče dost dobře nevědí, jak mají řeč dítěte rozvíjet.Po vstupu dítěte do mateřské školy pak většinou"nemají čas". Přitom právě věk 4-5 let je ideálním obdobím pro rozvoj řečových dovedností dětí, kdy je možno předejít problémům, které se později složitě napravují.Cílem publikace je získat rodiče k aktivní spolupráci při výchově řeči dětí a ukázat jim, jak lze pracovat a hrát si s dítětem doma. Inspiruje učitelky mateřských škol k používání metodiky výchovy řeči při práci seskupinou dětí a rodičů.Autorka vychází ze svých odborných znalostí z řečové výchovy a dlouholetých zkušeností z práce s dětmi v mateřské škole. Přesvědčila se o tom, že rodiče nevědí, jak s dětmi v této oblasti pracovat. Proto připravila avyzkoušela náplň kroužku společné výchovy řeči dětí a rodičů. Soubor činností je podrobně rozpracován do čtyř lekcí. Kroužek vede učitelka mateřské školy a skupinu tvoří 5-6 dětí s rodiči. Jedna lekce trvá 45 minut.Činnosti zaměřené na výchovu řeči dětí a rodičů jsou sestaveny do metodických řad: sluchové hry, dechová cvičení, gymnastika mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek, rytmizace slov, říkadel arozpočitadel, zpěv a rytmizace známých písniček - hry se zpěvem, vyprávění a dramatizace pohádky, grafická cvičení s doprovodnými říkadly. Vše je prováděno formou hry, činnosti se střídají a jsou proloženy pohybem. Zařazena jei krátká chvilka u počítače s logopedickým programem.Rodiče dostanou texty her, pohádek, říkadel a písniček, které budou v dané lekci použity. Pod vedením učitelky pracují buď děti samostatně, rodiče samostatně nebo rodič se svým dítětem. V následující lekci předvedou rodičese svými dětmi zvládnutí prvků gymnastiky mluvidel, průpravná cvičení k artikulaci jednotlivých hlásek a přednesou jedno z říkadel, které si doma připraví. Kroužek tak vtáhne rodiče do výchovy řeči dítěte a přispěje i kespolupráce rodičů s mateřskou školou.Materiál lze doporučit pro učitelky MŠ, pracovníky v předškolní výchově a rodiče. Publikaci doplňuje samostatná videokazeta.

Placená zóna

Pavla Schrötterová