Úspěch našich autorů v publicistické soutěži

Psychologové Kateřina Bartošová a David Havelka se umístili na třetím místě v publicistické soutěži Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením se svou knihou Speciální sourozenci: Život se sourozencem s postižením. Kniha na příkladech dokládá složitost vztahu zdravých sourozenců dětí s postižením, ukazuje nelehkost řešení možných problémů a dává konkrétní návody na postupy jejich řešení. Je přínosem nejen pro rodiče, kteří se s nalezením vhodných postupů k vytvoření pozitivních vztahů svých dětí musejí vyrovnat, ale uvítají ji i odborníci, kteří s těmito rodinami pracují.

Autorům gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů v další činnosti.

red

Zleva autoři Kateřina Bartošová a David Havelka, Maria Arnautovová, která knihu redakčně zpracovala, a odpovědná redaktorka publikace Marie Těthalová, spolu s Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR.

-red-