Asistenti ve speciálních školách

Chtěla bych reagovat na článek v prosincovém čísle nazvaný Financování asistentů pedagoga se změní. Takto veřejně vše vzešlo z MŠ speciální Louny, neboť reagovalo několik rodičů, mimo jiné i tatínek, kterému odpověděl pan Václav Pícl.

Celá situace je velmi choulostivá a řekla bych, že od ministerstva školství až nezodpovědná.

O novém způsobu financování jsem se dozvěděla v polovině srpna, stejně jako další ředitelky, které mě kontaktovaly. Ministerstvo sděluje, že se vše dlouhodobě připravovalo a řešilo, ovšem nevím s kým, když my o ničem takovém nevěděli. Máme čtyři třídy po 14 dětech, z toho má 20 dětí psaného asistenta pedagoga, když sečtu hodiny, vychází mi 14 úvazků. Využila jsem jich 10. Nyní budu mít 4. Viděl někdo z ministerstva práci v těchto třídách, s těmito dětmi? Určitě ne, neboť by každý pochopil, že jeden asistent nemůže zvládnout např. 7 dětí najednou. Když máme ve třídě autisty, děti imobilní, děti s mentálním postižením, děti s Downovým syndromem a děti s plenkami, nelze jim tak zajistit s jedním asistentem pedagoga optimální vzdělávání. Při provozní době od 6 do 16 hodin nebude asistent pedagoga ani po celou dobu přítomen. Ráno a odpoledne bude ve třídě pouze jeden pedagog. To mi přijde velmi odvážné a riskantní, co se týče bezpečnosti dětí. Ministerstvo radí snížit počty dětí ve třídách nebo financovat asistenty z jiných zdrojů. Jak mohu v pololetí snížit počty? A z jiných zdrojů? Šablony? Když se žádalo o dotaci v rámci Šablon II., nikdo netušil, že si tam má žádat na školního asistenta. Nyní ze Šablon nemohu čerpat na asistenta, stejně tak na chůvy, neboť nemáme dvouleté děti.

Zachrání nás úřady práce?

Naší jedinou záchranou budou dotace na osoby z úřadu práce. Nyní doufáme, že se mezi uchazeči o zaměstnání najdou lidé, kteří tyto pomocné práce s dětmi s postižením budou chtít vykonávat. Inkluze je samozřejmě věc hezká, ale všechny děti nelze integrovat do běžných mateřských škol. Navíc všechny mateřské školy nejsou na integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami připravené. 

Nyní se píše, že asistent pedagoga není asistent dítěte. Dobře, ale pokud v běžné mateřské škole integrují dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, dostane dítě asistenta pedagoga, který se o něho stará. Podotýkám jeden na jedno dítě, navíc někde není dítě s tak těžkým postižením, pouze se vymyká celku a narušuje chod třídy. U nás máme těžká postižení u více dětí a má je zvládnout jeden asistent pedagoga? 

Když už ministerstvo neurčilo dva asistenty pedagoga na třídu, proč nefinancují jako druhého např. pomocného asistenta? Z čeho máme tyto osoby financovat my? 

Nám zřizovatel dvě síly financuje, ale dvě musíme zajistit my, aby na každé třídě mohly vzdělávání dětí zajistit čtyři osoby a byla tak pokryta celá provozní doba. Tak je vyřešeno druhé pololetí tohoto školního roku, a jak to bude od září 2020, řešíme se zřizovatelem městem Louny.

Administrativy neubyde 

Dalším výrokem ministerstva je, že se nám v MŠ speciálních ulehčí od administrativy, když bude trvale financován jeden asistent pedagoga. Žádné úlevy nevidím, děti k nám k přijetí budou i nadále potřebovat doporučení od školského poradenského zařízení, kde bude uveden prý i případný asistent pedagoga, dále zde budou uvedené kontroly, které budou centra nadále vykonávat. My budeme nadále obstarávat souhlasy rodičů, sepisovat hodnocení na děti, sepisovat individuální vzdělávací plány. Navíc nám přibydou administrativní záležitosti s vyřizováním nástupu zaměstnanců z Úřadu práce, či jiných dotací.

Celé mi to přijde jako nerozvážnost, přitom stačilo alespoň rok předem upozornit na změny a především snížit počty ze 14 alespoň na 10 a určit na třídu dva pedagogy a dva asistenty pedagoga, když už bohužel nikoho nezajímá, jaké děti se v dané třídě nachází.

Jsme jedinou speciální mateřskou školou v okrese Louny, a i když již některé mateřské školy v Lounech i okolí děti integrují, máme stále plný stav 56 dětí.

Nevím, zda je pro stát levnější platit asistenty pedagoga v běžných MŠ, zatím tolik, kolik dětí je bude mít daných v podpůrných opatřeních, a to si troufám říct, že počty narostou, nebo zda by bylo lepší platit dva na třídu v mateřské škole speciální.

Mgr. et. Bc. Zdeňka Neudertová

ředitelka Mateřské školy speciální Louny

(titulek a mezititulky redakce)

-red-