Online archiv

Vydání: PD 4/2024

Psychologie krizí, katastrof a traumatu

Štěpán Vymětal, PD 4/2024
V posledních letech žijeme v multikrizovém období, upozorňuje psycholog ŠTĚPÁN VYMĚTAL, který se zaměřuje na mimořádné situace. Zevrubně přibližuje relativně novou oblast aplikované psychologie, jež klade důraz na zvládnutí akutního stresu, ale i na podporu odolnosti a obnovu duševního zdraví.

Cestu na Mars bych nezvládla

PD 4/2024
Psycholožka, emeritní plukovnice a vedoucí českého týmu v rámci mezinárodního vesmírného výzkumu KATEŘINA SÝKOROVÁ BERNARDOVÁ vypráví o působení v armádě, o spolupráci se svým otcem sociologem Jaroslavem Sýkorou i o přípravě astronautů na meziplanetární let.

Táhnout za jeden provaz a krýt si záda

Kateřina Sýkorová Bernardová, PD 4/2024
Jak naplánovat vesmírnou misi tak, aby byla úspěšná nejen po technické a odborné stránce, ale i z hlediska psychického stavu všech zúčastněných? Jak připravit astronauty na to, aby dokázali dobře zvládat extrémně náročné a stresující situace s eventuálně fatálním dopadem?

Jsou osamělí střelci opravdu šílení?

Ludmila Čírtková, PD 4/2024
Čím hrůznější je čin, který člověk spáchal, tím spíše u něj hledáme psychiatrickou diagnózu. Je jasné, že ne každého nebezpečného jedince dokážeme předem odhadnout a zastavit. Masoví vrazi se neliší od běžné populace tak, jak bychom si přáli. Nicméně hledání využitelných varovných signálů pokračuje.

Ten, kdo má moc

Daniel Tůma, PD 4/2024
Jak zajistit, aby lidé na vysokých pozicích, kteří mají velkou zodpovědnost a vliv, disponovali nejen znalostmi z oboru, ale i emoční inteligencí? V rámci prevence sociálně-patologických jevů na pracovišti i v celé společnosti by měli podstupovat kvalitní psychologické testy, které určí jejich způsobilost.

Splendor Solis – svědectví o proměně

Martin Skála, PD 4/2024
Proč by se měl dnešní člověk obracet k renesančnímu alchymickému dílu? Možná proto, že tento opus znovu odhaluje něco, co nám chybí a na co jsme zapomněli. Učí nás, že utrpení se nelze zbavit. Musíme se naučit ho přijímat, abychom mohli růst.

Extrémní situace v soukromém životě psychologů

PD 4/2024
Jaké náročné chvíle potkávají psychology a psychoterapeuty mimo terapeutickou místnost a jak se s nimi vypořádávají? Zeptali jsme se v anketě.

Války vnitřní a vnější

PD 4/2024
Každý člověk v sobě nese nějaký vnitřní konflikt. Záleží jen na tom, jak s ním naloží, ať už sám, nebo třeba s pomocí psychoterapeuta. Od toho se pak odvíjí jeho přístup k sobě samému i jeho vztah k ostatním. Psychoanalytik a jungiánský analytik JAN ŠIKL se zamýšlí nad možnostmi niterné proměny jako cesty k posílení míru ve světě.

Zatmění duše

Vladislav Šolc, PD 4/2024
Proč se člověk stane vyznavačem konspirační teorie? Za nekompromisní ideologií se často skrývá nezpracovaná vnitřní bolest. Jungiánský analytik VLADISLAV ŠOLC rozplétá důvody omezujících přesvědčení a naznačuje cestu ke svobodě.

Rituál hledání vize

Eva Césarová, PD 4/2024
Přechodové rituály, které by nám pomohly dobře projít životními změnami a lépe uchopit vlastní identitu, nám na Západě chybějí. Můžeme se však inspirovat u původních etnik, například lakotských indiánů, a pokusit se proniknout do posvátné hlubiny bytí.

Mozek, stres a meditace

Petr Bob, PD 4/2024
Co se s námi děje, když se svět neotáčí podle našich představ? Možná trpíme a snažíme se ho změnit. Ale existuje i jiná možnost – cesta sebepoznání, která nás přivede k novému pohledu.

Bolest jako nedoceněná pomocnice

Dominika Čechová, PD 4/2024
Fyzickou a psychickou bolest většinou vnímáme jako nepřítele a chceme se jí zbavit. Někdy je užívání tišících léků nezbytné, ale v řadě případů je prospěšnější snažit se s trápením setrvat a nepříjemnému stavu porozumět.