Online archiv

Vydání: 12/2013

Noční košile

Jana Kárníková, 12/2013

Etikoterapie: Dokážou vyléčené vztahy uzdravit tělo?

Jana Kárníková, 12/2013
Etikoterapie je někdy také nazývána léčbou morálními silami. Tvrdí, že pokud má člověk pořádek ve vztazích, má pořádek i v těle. Nezabývá se tedy odstraňováním příznaků nemocí, ale hledá jejich příčiny v psychice a ve vztahu člověka k okolí i k sobě samému.

Už máte svého terapeuta?

12/2013
Čtenáři nám často píší o kontakty na psychology. Tato servisní rubrika vám může napovědět, na koho se ve svém regionu obrátit.

se Krátkodobá terapie

12/2013
Krátkodobá psychoterapie se zaměřuje na zvládnutí vnitřního psychického konfliktu, negativních pocitů vůči vlastní osobě nebo maladaptivních vzorců chování ve vztahu k druhým lidem, a to v průběhu omezeného, předem daného a dohodnutého počtu sezení, zpravidla 10 až 20, nebo časového období, zpravidla od jednoho do tří měsíců. K tomu využívá nejrůznější terapeutické techniky a může probíhat individuálně nebo skupinově. Za krátkodobou lze považovat také terapii krizovou neboli emergentní, která bývá chápána jako mezičlánek mezi psychoterapií v pravém slova smyslu a krizovou intervencí. Jde o akutní, naléhavou psychoterapii poskytovanou co nejrychleji lidem, kteří prožili těžkou traumatizující událost a jsou ve stavu akutní úzkosti, paniky či šoku nebo mají sebevražedné myšlenky. Krátkodobá (psycho)dynamická terapie je soubor časově omezených sezení, jež se aktivně zabývají otázkami času jako nástroje povzbuzení terapeutické změny. Cílem je přivést klienta k získání vhledu jako hlavního zdroje, který mu umožňuje zdravě fungovat. Využívají se principy psychoanalytické terapie, kognitivněbehaviorální terapie, případně také hypnoterapie nebo neurolingvistického programování. Také terapie zaměřená na řešení, o níž byla řeč v prázdninovém pokračování našeho seriálu, je považována za psychoterapii krátkodobou. Krátkodobá je z pochopitelných důvodů také tzv. terapie na zkoušku, což je plánovaný proces dočasné psychoterapie, který probíhá před uzavřením dohody o zahájení terapie dlouhodobější. Jejím cílem je zjistit, jestli je klient na terapeutický proces připravený nebo jestli je pro něj daná terapie vhodná a samozřejmě také jestli si s terapeutem „sednou“. Krátkodobá terapie je jistě racionálním a mnohdy nezbytným řešením pro uspěchanou dobu s omezenými zdroji. Jejími odpůrci bývají psychoanalyticky zaměření psychoterapeuti. Přesto se uplatňuje i analytická terapie jako krátkodobá metoda užívající psychoanalytické zásady, s menší hloubkou analýzy a při nižším počtu sezení, než vyžaduje klasická psychoanalýza. Velkým oponentem krátkodobé terapie je psychiatr Irvin D. Yalom, jehož názor na tento trend nechybí snad v žádné z jeho knih. Citujeme: „Nabízet rady a inspiraci příští generaci psychoterapeutů je dnes nesmírně problematické, když je náš obor v takové krizi. Ekonomikou hnaný systém zdravotní péče diktuje radikální změny psychologické léčby a psychoterapie se teď musí zefektivňovat, což především znamená, že má být nenákladná, a tedy nezbytně krátkodobá, povrchní a málo obsažná. Dělá mi starosti, kde příští generace úspěšných psychoterapeutů získají výcvik. Nebude to ve výcvikových programech v podobě stáží. Psychiseznamte atrie od psychoterapie prakticky upouští. Mladí psychiatři jsou nuceni specializovat se na psychofarmakologii, protože pojišťovny dnes proplácejí psychoterapii pouze tehdy, jestliže ji poskytli terapeuti s nízkými honoráři (jinými slovy s minimálním výcvikem). Zdá se být jisté, že dnešní generace klinických psychiatrů, schopných jak dynamické psychoterapie, tak farmakologické léčby, se stala ohroženým druhem. Nedá mi to, abych neuvedl ještě jednu zlomyslnost. Mám silné tušení, že praktici „empiricky potvrzené terapie“, kteří potřebují osobní psychoterapeutickou pomoc, nevyhledávají krátkodobou kognitivně-behaviorální terapii, ale raději se obracejí na terapeuty s důkladným výcvikem, zkušené, dynamické, prosté příruček.“ (Chvála psychoterapie, Portál 2003.) „Alice byla mou pacientkou velmi dlouho. Jak dlouho? Přidržte se něčeho, všichni z vás mladších čtenářů zvyklých na současný model krátkodobé terapie. Chodila ke mně přes třicet let!“ (Pohled do slunce, Portál 2008.) Tolik na závěr seriálu moudrá slova z druhé strany velké louže.

Démon kreativity

12/2013
Mají umělci blíže k psychickým poruchám?

Olovo a kriminalita: skryté souvislosti v chudých čtvrtích

12/2013
Před několika desítkami let začalo sílit podezření, že olovo hojně využívané v průmyslu poškozuje životní prostředí i lidské zdraví. Ukázalo se, že má dosud netušený vliv také na náš mozek a že ovlivňuje míru kriminality.

Meditace krok za krokem

12/2013
POHODLNĚ SE USAĎTE a, chcete-li, zavřete oči. Není vůbec na škodu, pokud vás bude více a jeden z vás bude instrukci předříkávat nahlas: tato meditace ani u úplných začátečníků bez odborného vedení nevyžaduje žádné soukromí nebo zdlouhavé učení. Ovládáte-li techniku kotvení v pěti smyslech, můžete si ji v úvodu pro zklidnění projít.

A co my ti, nuzní, dáme…

12/2013
Meditace dobrotivosti nejen pro čas vánoční Mnozí z nás s nostalgií vzpomínají na tradiční české Vánoce, kdy ještě obchody nebyly plné červených postaviček Santa Clause vyrobených v Číně a k nákupům nám nevyhrávaly omleté vánoční hity Mariah Carey. Dárky nosil Ježíšek a z rádia se linula „Purpura“... Ty časy jsou dávno pryč. Dnes se možná ptáme, a nejen o Vánocích, zda záplava plastikových kýčů je opravdu to, co jsme chtěli.

Technologie spasení

12/2013
PODOTEKY STANISLAVA KOMÁRKA

Den, kdy bylo vidět hudbu a cítit slova

Regína Broková, 12/2013

Světlo jako lék

Jana Abelson Tržilová, 12/2013
Jakmile přijde dlouhé období zimních měsíců a s ním velmi krátké dny, máme stručně řečeno náladu pod psa. Chybí nám „obyčejné“ denní světlo, které by nás nabíjelo, a hlavně přirozeně řídilo naše biorytmy. Skvělým pomocníkem v odbourávání zimní únavy je světelná terapie.

Emoce v hlase neschováš

Daniela Kramulová, 12/2013
Přestože se před lety americký prezident Clinton dušoval, že neměl sexuální vztah s Monikou Lewinskou, musel se později pod tíhou důkazu vlastní DNA přiznat. Hlasová analýza jeho projevu však dokáže okamžitě odhalit, že i tak školený řečník emoce při vyslovení jejího jména na uzdě neudrží.