Sny mluví řečí symbolů

Co nám říkají sny? Můžeme s nimi pracovat? Promlouvá prostřednictvím snů nevědomí do naší vědomé mysli? Americký jungiánský psychoterapeut Robert A. Johnson rozpracoval přístup ke snům i k metodě aktivní imaginace ve čtyřech krocích, které zájemcům poskytnou praktický návod, jak začít, a ukáží jim řadu fyzických a myšlenkových kroků, jež umožní ke snu přistoupit, rozložit jej na symboly a odhalit význam, který pro nás tyto symboly mají. Nabízí praktický přístup k osvojení si schopnosti číst symbolický jazyk snů i využít síly imaginace a využít ji k rozvoji vztahu mezi vědomou myslí a nevědomím.

Zde je sen mladé vzdělané ženy, která žije velmi rušným životem. Její sen je na povrchu krátký a jednoduchý, avšak měl na tu ženu silný vliv.


Sen o renegátovi

Hledám klíče od auta. Uvědomuji si, že je má můj manžel. Pak si vzpomínám, že si auto vypůjčil bratr a ještě ho nevrátil. Vidím je oba a volám na ně. Zdá se, že mě neslyší. Potom do mého vozu nastupuje nějaký neupravený mladík, něco jako „renegát“, a odjíždí pryč. Jsem nesmírně zdrcená, bezmocná a tak nějak opuštěná.

Svou práci na tomto snu začala žena dvěma základními principy. Zaprvé, základní funkcí snů je vyjadřovat nevědomí. Uvědomila si tedy, že ten sen vyjadřuje něco, co existuje v jejím nitru na nevědomé úrovni. Zadruhé věděla, že obrazy ze snu se nemají brát doslovně, ale jako symboly částí a dynamiky v jejím niterném životě. S postavami ze snu prováděla jak práci se sny, tak aktivní imaginaci. Toto je základní výsledný výklad:

V důsledku spontánních asociací, které si v mysli vytvořila na manžela a na bratra, měla pocit, že představují tu její část, která potřebuje být klidná, meditativní a zaměřená dovnitř. Viděla, že je natolik zaneprázdněná svým extrovertním profesním životem, že nemá čas na domov, rodinu a tiché chvíle, které jí napomáhají k vyrovnanosti. Brala si toho na sebe více, než mohla zvládnout, vyučovala a zároveň plnila množství pracovních povinností. Byla přepracovaná, nervózní, nedokázala si najít čas na sebe ani na manžela. Kývla na každý požadavek, souhlasila s účastí v každém projektu.

Sen a změny

Automobil pro ni představoval toto nadměrné nasazení. Tento vzorec připomínal „dopravní prostředek“, do nějž nastoupila a který s ní ujel pryč. Tak jako automobil byl tento vzorec mechanický, byl produktem kolektivní společnosti a byl poněkud mimo její kontrolu. Měla pocit, jako by ji něco do toho auta dostrkalo, nastartovalo a „uhánělo s ní pryč“ k dalšímu projektu, k další aktivitě.

Další mužskou postavu, „renegáta“, který s vozem zmizel, asociovala s tou svojí částí, která vždycky chtěla fungovat na plné obrátky, která nic neodmítala, která milovala zapnout zapalování a vystartovat v kolektivních kruzích. Působil jako divoký člověk, který nedokáže nečinně sedět a být v klidu. Žena se cítila rozpolcená mezi tou stránkou života, kterou představovali manžel s bratrem, a stránkou zastupovanou renegátem.

V reakci na tento sen učinila ve svém životním režimu některé zásadní změny. Omezila své závazky ve vnějším světě, dopřála si více času s rodinou, na klid a práci se svým nitrem. Jakmile se její energie zaměřila na ty stránky života, které pro ni byly nejdůle­žitější, okamžitě se dostavil pocit úlevy.

Tento sen ilustruje několik základních principů, které nám pomohou. Nejprve důležitá poznámka: dokonce i krátký, zdánlivě bezvýznamný sen se nám snaží sdělit něco, co potřebujeme vědět. Sny nikdy neplýtvají naším časem. Přemůžeme-li se a vyslechneme si i „malé“ sny, zjistíme, že obsahují důležitá poselství.

Dále čtete: Co nám říkají sny?

Hrdina v nitru

Sny nám ukazují, v symbolické formě, všechny různé osobnosti, které se v našem nitru setkávají a skládají naše celkové bytostné Já. Ve „snu o renegátovi“ nalezla žena několik aspektů sebe samé, reprezentovaných obrazy manžela, bratra a renegáta. Jedna její část chce zůstat doma, starat se o zahradu, rozjímat a užívat si rodiny. Jedna část chce odvádět dobrou práci v zaměstnání. Další její část chce vyjít ven a spasit svět, vyrazit spolu s „renegátem“ na nekonečná tažení za „dobrým dílem“. Její „odpadlická“ část se vlastně jeví jako lehce neupravený projev archetypového hrdiny, přebývajícího v jejím nitru. Sen jí toto vše ukazuje a tím jí jasně naznačuje, že musí mezi všemi těmito protikladnými pohnutkami a hodnotami nalézt rovnováhu. 

Jung vypozoroval, že každá z našich psychických složek je určitým centrem vědomí. Můžeme na ně pohlížet jako na niterné struktury, z nichž se skládá celek psychiky. Můžeme na ně pohlížet jako na nezávislé energetické systémy, které se v nás kombinují, neboť jsou autonomní. Každý z nich má své vlastní vědomí, své hodnoty, touhy a názory. Každý nás vede jiným směrem, každý má jinou sílu či vlastnost, s níž přispívá k našemu životu, a každý má svou vlastní úlohu v celku osobnosti.

Kupte si aktuální číslo Psychologie dnes a pomocí Hesla měsíce na str. 4 si odemkněte archiv článků od roku 2005! 

Proto to často působí, jako by uvnitř nás žili nezávislí lidé. Je příhodné, že jsou v našich snech symbolizováni jako osoby.

Často když si myslíme, že usilujeme o nějaké rozhodnutí na základě faktů či logiky, jsme ve skutečnosti zapleteni do zápasu mezi hrozivými vnitřními silami. Jelikož je zápas převážně nevědomý a jelikož nevíme, kdo bojuje za co, nemůžeme dosáhnout smíru. Nevíme, na jakou stranu se postavit. Cítíme se mezi protichůdnými silami beznadějně rozpolcení.

Placená zóna

- red -