TRADIČNÍ ZÁVADA UČEBNIC: NESROZUMITELNOST

Regály knihkupectví se prohýbají pod narůstajícím množstvím nových učebnic a vybrat z velké nabídky stejných titulů od různých nakladatelů vhodný exemplář pro své žáky či pro své dítě vyžaduje nesmírné úsilí. Mnohdy grafi cká úprava, jejíž vysokou profesionální úroveň je třeba vesměs ocenit, představuje vzhledem k podobnosti obsahu rozhodující kritérium volby. Bohužel najít i v tak bohatém sortimentu opravdu kvalitní učebnici považuji často za nemožné. Společným rysem našich učebnic se totiž stala obtížnost textu, která neodpovídá schopnostem cílové skupiny čtenářů.

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva