Žádné strachy, tento článek nebude staromilský, nehodlám naříkat nad upadajícím čtenářstvím a spílat džavahrám a plejstejšnům, kdepak. Bylo by to jednak nespravedlivé, protože podle loňských výzkumů patří Češi mezi nejzdatnější čtenáře v Evropě, a jednak pošetilé, neboť společnost se prostě mění a s ní se mění její kratochvíle.

Placená zóna

Lenka Brodecká