Do školy pěšky a bezpečně!

Organizace Pěšky městem ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy vyhlašuje další ročník programu Bezpečné cesty do školy. Ten si klade za cíl měnit okolí škol tak, aby co nejvíce dětí mohlo chodit do školy pěšky a rodiče se o ně nemuseli strachovat.

Je alarmující, že až čtvrtina dětí považuje svoji cestu do školy za nebezpečnou. Děti nejvíc postrádají možnost bezpečného přecházení. Přechody pro chodce na mnoha místech buďto zcela chybí, nebo jsou příliš dlouhé a nepřehledné. Zaparkovaná auta často stojí tak blízko přechodů, že děti nejsou vidět a řidiči jim nemohou dát přednost. U přechodů bývají bariéry, například stanoviště kontejnerů, které chodcům brání v rozhledu.  

Cesty do školy mnohdy vedou temnými a zanedbanými podchody nebo neudržovanými cestami, kde se děti bojí. Smutnou pravdou je, že nepříjemně se děti často cítí dokonce i přímo před vstupem do školy, kde bývá před začátkem vyučování nepřehledný shon aut. Průměrně čtvrtinu pražských dětí rodiče denně vozí až ke škole autem, přičemž téměř polovina těchto dětí má školu méně něž jeden kilometr od bydliště. 

 

Vytipujte nebezpečná místa 

Děti si zaslouží, aby okolí právě jejich školy bylo zdravé a příjemné. O účast v programu Bezpečné cesty do školy mohou požádat všechny školy na území hlavního města – mateřské, základní a střední. Uzávěrka přihlášek je 25. února. Akce se uskuteční za všech okolností, takže současné distanční vzdělávání ani konzultace na dálku nejsou překážkou.  

Placená zóna

Jana Renner