Škola šitá na míru

Odhalení silných stránek, úkoly na míru, zpětná vazba, studijní autonomie, rozvoj klíčových kompetencí, zjednodušení práce pedagogů, vzájemné sdílení materiálů mezi učiteli – to přináší nová aplikace, jejímž hlavním cílem je personalizace vyučovacího procesu.

Internetový nástroj EdGenio, který bude od léta tohoto roku k dispozici také v češtině, má ambici stát se užitečným pomocníkem, a to i pro klasickou prezenční výuku, nikoliv pouze doplňkem pro distanční vzdělávání.

Aplikace inspirovaná zahraničními nástroji v sobě sdružuje řadu funkcí, které lze částečně najít v jiných programech, ale právě jedním z kladů EdGenia je jejich integrace do jedné platformy. A navíc nabízí několik velmi užitečných inovací. Přehledné prostředí je rozděleno na čtyři základní uživatelské sekce.


Deprivatizace vzdělání

První sekcí je učitelská část, jež obsahuje řadu různých nástrojů. Jde zejména o balíčky „karet“ (decks), na nichž jsou z jedné strany otázky a z druhé strany správné odpovědi. Tyto otázky si mohou žáci procházet, učit se s jejich pomocí a zároveň mají i kontrolu správného řešení. Učitel může poměrně snadno za pomoci přednastavených nástrojů vytvořit z těchto karet úkol, soutěž či test. Výhodou je automatické vyhodnocování, takže pedagogovi odpadne zdlouhavé opravování a ušetřený čas může věnovat žákům. Stejně jako u testů vytvářených v Moodle lze nastavit časový limit či u úkolů termín odevzdání.

Inovativní je tento modul i v dalších dvou aspektech. Vybudování databáze karet, jež se stanou zdrojem pro testy, úkoly a soutěže, předpokládá vzájemné sdílení materiálů mezi učiteli, kteří budou EdGenio používat. Právě tato deprivatizace je jedním z nezbytných kroků pro posun českého školství. Druhým aspektem je možnost skupinové práce při soutěžích. Program je nastaven tak, že nutí skupinu při hledání řešení reálně spolupracovat, nikoli že na zadanou otázku odpoví nejbystřejší či nejrychlejší student.

    Učitel si zde může vytvořit i celý kurz, kam nahraje materiály, které bude sdílet se žáky, tak jak to lze v Classroomu či Teamsech. Zároveň může sledovat přehledně uspořádané výsledky studentů a také to, jaké otázky jim činily největší problém, a tedy je vhodné opakování. Systém hodnocení je nastaven na procenta a taktéž umožňuje variabilně nastavit slovní hodnocení. Dále je v modulu učiteli k dispozici nástěnka, na niž mají přístup i žáci a rodiče, a slouží tedy ke vzájemné komunikaci, popřípadě může pedagog posílat individuální či hromadné zprávy žákům i rodičům, jak to známe například z Bakalářů a obdobných programů.  


Placená zóna

Tereza Řezníčková