7 chyb při výchově, které mají vliv na učení

Školní výsledky dětí nezávisí pouze na učiteli a škole, ale ovlivňuje je i rodičovská výchova. Vybrali jsme sedmero nejzákladnějších chyb při výchově, které mají dopad na přístup dítěte k učení.

1/ Nezodpovědnost 

Nemluvte s dítětem o tom, jak má být zodpovědné, ale nechte ho nést následky za své činy. Nepřipraví si pomůcky do školy – dostane poznámku. Neodnese si oblečení do prádelního koše – nebude mít vypráno. Jen tak ho naučíte zodpovědnosti. Poté bude zodpovědný i za školní výsledky.

Cvičení: Vypište si, kde a za co vaše dítě přebírá zodpovědnost a kde ji může ještě přebrat.


2/ Vše se točí kolem dítěte

Vybíráme výlet vhodný pro děti. O víkendu se budeme věnovat dětem. Děti jsou naše priorita. Náš život se dětem plně přizpůsobil.

Pokud zaujímáme tento postoj, může se stát, že si naše dítě bude myslet, že je středem světa a vše se točí kolem něj. Stane se nepřizpůsobivým, nebude brát ohledy na ostatní. V budoucím životě to bude mít hodně těžké. Nastanou potíže ve škole, v kolektivu. Přístup k učení bude pasivní. „Já se to učit nebudu, tak mi to napiš nebo vysvětli…“

Cvičení: Vypište si, kde všude se dítěti přizpůsobujete a kde se dítě přizpůsobuje vám.


3/ Příliš organizovaný čas

V této době se velmi snažíme dítě rozvíjet po všech stránkách. Kupujeme mu ty nejdokonalejší hračky. Jen co povyroste, vozíme ho z kroužku na kroužek. Vymýšlíme zábavu a akce na víkendy. Jen aby se dítě nenudilo. Neradi slyšíme od svých dětí – já se nudím. My jsme to přece neznali. 

Jako děti jsme se nenudily, protože jsme si uměly najít zábavu samy. Tím se nám rozvíjela potřebná kreativita. Vezměte si, jaká to byla zábava vymýšlet si nové hry, při čtení jsme si představovali kouzelné příběhy. Nedostatek kreativity se podepisuje na schopnosti hledat řešení u problémů a řešit i úkoly při učení.

Cvičení: Jak organizuji dětem volný čas? Kde můžete dát dítěti prostor pro jeho vlastní kreativitu?

Placená zóna