Seděl v tramvaji hned přede mnou. Nešlo ho přehlédnout. Především proto, že špinavé okno tramvaje olizoval jazykem s pečlivostí kočky, která si myje kožich. Chtěl jsem na podivné počínání tohoto chlapce upozornit jeho dospělého průvodce, který seděl před ním a telefonoval. Než jsem však stačil zareagovat, průvodce se otočil. Jemným pohybem ruky chlapce objal a přivinul k sobě, čímž mu jednak zamezil v nehygienickém počínání a jednak mu dal najevo svou vlídnou náklonnost.

Když se hlavy obou aktérů setkaly, došlo mi, že chlapec je postižený a jeho průvodce nějak povědomý. No ano, vždyť je to bývalý premiér České republiky! A jede v tramvaji se svým vnukem, který trpí Downovým syndromem. Někde jsem četl, že se o něj pravidelně stará. Musím říct, že Vladimír Špidla – onen chlapcův dospělý průvodce – v mých očích stoupl. 

Na rozdíl od politiků, co vystavují své děti na billboardech, on v dobách aktivního politického angažmá své blízké před médii ochraňoval. A nyní neokázale pečuje o handicapovaného člena rodiny – nic neskrývá, nic nedává na odiv. Ačkoli se neztotožňuji se všemi politickými výkony Vladimíra Špidly, v obecně lidské rovině je to pro mě frajer. I proto jsem ho požádal o rozhovor a moc nedoufal v odezvu, neboť soukromí si expremiér střeží i nadále. Když mi však od něj brzy po ránu – i porady vlády začínal o šesté – pípla souhlasná SMS, byl jsem mile překvapen, přestože jeho odpovědi byly nakonec spíše lakonické. 

A není to jediný frajer našeho časopisu. Dalším je třeba učeň Jiří Pavlík z Havířova, který se nezalekl programu Erasmus a navštívil s ostatními studenty Anglii i Portugalsko – a dokonce byl vyslán coby ambasador učňů za Českou republiku do Bruselu. I s ním přinášíme interview, neboť učňovská mládež nemusí plnit jen rubriku černé kroniky.

Další frajeři, jak se dočtete dále, zas třeba zrekonstruovali školu v pražských Hrdlořezech. Energeticky úsporná, ekologicky pozitivní a esteticky prostě pěkná budova ukazuje, jak by mohly vypadat školy budoucnosti. Atd. atd. Ostatně, české školství je plné frajerů, kteří drží tento obor nad vodou. A to nemluvím o frajerech, co právě nasazují vlastní životy, aby drželi nad vodou tento svět. 

Jan Nejedlý