Když odjedete z domova, již žádný domov nemáte

Tvrdí to Claire Legendreová, autorka knihy Pravda a láska, kterou letos na podzim vydalo pražské nakladatelství Argo. Claire strávila několik let v Praze a naše metropole se tak bez nadsázky stala jednou z hlavních hrdinek románu, v němž refl ektuje nejen svůj pocit vykořenění, ale i dojmy z postkomunistické reality naší země.

Placená zóna

Marie Těthalová