Když jdete na den otevřených dveří…

Chcete si školu zažít a ohmatat ještě dřív, než do ní vyšlete své dítě na přijímačky? Tady je pár postřehů, které vás poinspirují, jak vytěžit z návštěvy maximum.

Výběrem střední školy se váš potomek přiblíží tomu, kým se během dospělého života stane. Jak si bude žít a čím bude žít. Jakoby si blíže sáhne na svůj osud. Nabere obrysy. Navíc má v deváté třídě jen dva přijímačkové pokusy. Hlavně v metropoli, kde je momentálně přetlak dětí a málo míst na středních školách, se tedy nikdo nediví, že budoucí studenti i rodiče věnují výběru vzdělávacího zařízení značnou pozornost. 

„Pro nás je důležité, aby se dcera dostala na gympl. Na jakýkoliv gympl. Jediným kritériem pro nás proto byl počet hlásících se ku počtu přijímaných,“ řekla mi sousedka Vlasta, když mi přišla odevzdat půjčené klíče od biopopelnice. „A takovou školu jsme našli v Kralupech,“ pokračovala. „Vyšlo to, takže se stěhujeme!“ 

Protože měnit místo pobytu ani já osobně, ani moje čtrnáctiletá ratolest nemáme v úmyslu, vybíráme a hledáme střední školu v Praze. Za dva roky sbírání informací a vymetání dnů otevřených dveří jsme si už vypracovaly i jakousi metodiku, která nás pomalu, ale jistě přibližuje k cíli, tedy k vytipování dvou středních škol, které by jí mohly sedět a kam podá přihlášky. Co je součástí té strategie?

Placená zóna

Sabrina Karasová