Knihovna je obývákem svého města

Knihovny už dávno nejsou jen půjčovnami knih, ale staly se, jak se u nás říká, obývákem svého města. Středobodem kulturního žití a poskytovatelem širokého spektra služeb a zážitků. Nejinak je tomu v Knihovně pro děti a mládež spadající pod Knihovnu Jiřího Mahena v Brně.

Základ tohoto oddělení knihovny tvoří knihovníci pracující s dětmi, dále jsou zde tzv. teeňáci, specialisté na práci s mládeží do šestadvaceti let, a také Centrum dětského čtenářství, jež se zaměřuje na metodickou, tedy nepřímou podporu dětského čtenářství.


Prečo nie!

Nabídka vzdělávacích programů pro školy se každoročně obměňuje podle aktuálních témat. Pro usnadnění práce učitelů pracujeme s dokumenty RVP. Všechny programy vybavujeme seznamem klíčových kompetencí, jež budou rozvíjeny, a průřezových témat, jichž se dotkneme, aby učitelé měli přehled, na co mohou ve výuce navazovat. Programy jsou vytvářeny pro děti od mateřských škol až po středoškoláky. V případě zájmu ze strany vysokých škol či učitelů z praxe o lekce s tematikou práce s literaturou pro děti a mládež jsou vytvářeny praktické přednášky či workshopy na míru jejich potřebám. Několik programů pro školy nabízíme letos také v angličtině.

Pro knihovníky a učitele jsou v rámci Centra dětského čtenářství připravovány vzdělávací semináře, jejichž obsah koresponduje s aktuálními tématy odrážejícími potřeby knihovníků pro děti a mládež, případně školních knihovníků či učitelů, kteří se na tyto akce mohou také hlásit. Tradiční je každoročně seminář Chceme dětem číst, který bude mít v roce 2023 již svůj 15. ročník. Tento seminář se zaměřuje obvykle na určité žánry nebo specifické oblasti literatury – viz Cesta pohádkovým světem, Fenomény současné literatury pro dětí a mládež či Práce s cizojazyčnou literaturou? Why not! Prečo nie! Dlaczego nie!Placená zóna

Pavlína Lišovská