Co kdyby školní docházka nebyla povinná

Právo na vzdělání zaručené naším ústavním pořádkem se těší jednoznačné podpoře občanů, kdežto povinná školní docházka, jež se k naplnění tohoto práva váže, dokáže naopak budit nevoli, nesouhlas, odpor. Jsem přesvědčen o tom, že tato rozporuplnost, nad níž se většinou vůbec nepozastavujeme, v sobě skrývá zárodky školní neúspěšnosti, degradace vzdělávání a nedůvěry v demokracii.

Placená zóna

Jan-Michal Mleziva