Přijímací zkoušky nanečisto pro víceletá gymnázia

Následující ukázky jsou vybrány z banky společnosti Scio a jsou určeny žákům pátých tříd připravujícím se k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia. Ukázky naznačují, jak mohou vypadat skutečné zkoušky na osmiletých gymnáziích,které v rámci přijímacího řízení využívají standardizované Scio testy.

Placená zóna