ŽÁCI A UČITELÉ, NEUBLIŽUJTE SI NAVZÁJEM!

Na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého probíhá od února 2006 dvouletý projekt s názvem „Centrum inovativního vzdělávání: Rozšíření profesních kompetencí budoucích a stávajících učitelů pomocí deseti nových výukových modulů“. Koná se pod záštitou ministerstva, financuje ho Evropský sociální fond a během něj se uskuteční na 90 workshopů směřujících od praxe k teorii a zpět k praxi. Dne 20. 11. 2006 proběhl workshop s názvem „Zkušenosti učitelek ZŠ: Jak získat vzájemný respekt,učitel – žák‘“.

Placená zóna

Mgr. Klaudia Eibenová, Mgr. Milena Vincenciová