Transakční analýza pro pedagogy

Transakční analýza je známá jako teorie komunikace, případně psychoterapeutický přístup. Své místo má ovšem už více než padesát let i v oblasti vzdělávání. Učitelé přece jen potřebují se žáky komunikovat, potřebují jim učivo podat tak, aby je to zaujalo a měli chuť se učit. Prostě v nich probudit zkoumavé a hravé vnitřní dítě, a to bez ohledu na věk.

Práce učitelů je pestrá. Kromě výuky a administrativy by měli být schopni zvládat i řadu dalších činností. Například řešit konflikty mezi žáky, nekázeň, případně motivovat ospalé žáky. A to vše ideálně během čtyřiceti pěti minut. Tento sprint mají navíc vydržet jednadvacet hodin týdně, pokud tedy nepatří mezi „šťastlivce“, kteří mají nadúvazkové hodiny.


Kontraktování

Aby učitelé vše výše zmíněné zvládli, může jim pomoci transakční analýza. Například teorií kontraktování. Oč jde? Kontraktování je založeno na jasně nastavených mantinelech a dohodách, jež od počátku stanovují, co se od koho očekává, jak bude spolupráce probíhat a co je žádoucí a nežádoucí. Kontrakt má tři oblasti, a to organizační, psychologickou a profesní.

Organizační oblast znamená, že si učitelé s žáky jasně nastaví průběh celého školního roku i každé vyučovací hodiny – jak bude strukturovaná a s čím žáci mohou počítat. V momentě, kdy je jasný organizační kontrakt, vyhýbá se učitel na začátku nové hodiny vysvětlování, proč je něco tak, jak je.

Psychologická oblast představuje ujasnění si něčeho, co není zvykem psát. Jsou to vzájemná očekávání. Například když učitel podpoří vymezení vzájemně respektujícího vztahu mezi učitelem a žáky a mezi žáky vzájemně. Měla by zaznít i informace, co bude následovat v případě porušení pravidla. Žáci jsou tímto podporováni v zodpovědnosti. 

Placená zóna

David Kryštof