VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KVALITNĚJI

V projektu K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání (realizátory projektu jsou ministerstvo školství a Národní institut pro další vzdělávání), v klíčové aktivitě Metodická podpora uznávání neformálního vzdělávání, vznikla publikace s názvem „METODIKA - kompetence, kvalita, kvalifikace, (sebe)koncepce pro NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ“. Je určena především pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích (NNO), kteří mohou nabyté kompetence využít ve své praxi a postupně zkvalitňovat volnočasové aktivity. Zkvalitňování neformálního vzdělávání, tedy i volnočasových aktivit, má přímý dopad na děti a mládež, a je dobré, aby tuto informaci vnímali i rodiče. Právě oni jsou a budou vždy zodpovědní za to, k čemu děti vedou a směřují.

Placená zóna