MALBA ČERNÝM LEPIDLEM

MATERIÁL A POMŮCKY:

Placená zóna

Dana Skotnická